ACTUEEL

Groot gezondheidsonderzoek in september van start

Alle regionale GGD'en voeren dit najaar een grootschalig onderzoek uit dat gericht is op de gezondheid en leefstijl van Nederlanders vanaf 19 jaar. Deze Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 voeren de GGD’en uit in opdracht van de gemeenten, die met de gegevens gericht activiteiten kunnen organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

In de Gezondheidsmonitor werken de GGD’en, GGD GHOR Nederland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen. Hierdoor levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. De organisaties trekken gezamenlijk op om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden automatisch gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. GGD, RIVM, CBS maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. "Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk", aldus GGD GHOR.

Anoniem

Nederlanders kunnen vanaf begin september een uitnodiging voor de Gezondheidsmonitor ontvangen. Niet iedereen ontvangt deze vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. Deelname aan de Gezondheidsmonitor is anoniem, de antwoorden van de vragenlijst zijn niet gekoppeld aan een naam en/of adres. Daardoor is het niet mogelijk te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Alleen de antwoorden op de vragenlijsten worden geregistreerd. Deelname aan de monitor is niet verplicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top