ACTUEEL

Toepassing 'personalised medicine' kent uitdagingen

Personalised medicine (PM), de behandeling met medicijnen op basis van individuele kenmerken van een patiënt, biedt veel kansen om therapieën per patiënt effectiever te maken. Maar er zijn ook nog veel uitdagingen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

PM is sterk in opkomst doordat steeds duidelijker wordt welke invloed individuele eigenschappen kunnen hebben op het ontstaan van ziekten en op de werking van medicijnen. Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen bij gebruik van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Ook genetische eigenschappen van tumoren bij kanker kunnen per patiënt verschillen en dat biedt mogelijkheden om beter op het individu afgestemde behandelingen aan te bieden.

Een uitdaging is volgens het RIVM dat erfelijke informatie van een persoon maar een deel van de puzzel vormt om een ziekte effectief te behandelen met medicijnen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals leeftijd, geslacht, eetgewoonten, aanwezigheid van andere ziekten en gebruik van meerdere medicijnen tegelijk. Een andere uitdaging is om alle beschikbare gegevens en eigenschappen van patiënten optimaal voor onderzoek te benutten. Dit geldt ook voor de vertaling van onderzoeksresultaten naar de behandeling in de praktijk.

Opleiding

Daarnaast zal de opleiding van artsen en apothekers afgestemd moeten worden op de ontwikkelingen rondom PM, stelt het RIVM. Ook moet goed worden nagedacht over privacy en beheer van patiëntgegevens en of de wijze waarop de zorg nu in Nederland is geregeld wel geschikt is voor PM.

---

Op 4 oktober 2016 organiseren Skipr en Emerce de derde e-Health Convention. Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention, een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties. Koop nu uw kaarten >>>

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top