ACTUEEL

Eendaags onderzoek MCL vermindert astma-aanvallen met 80 procent

Astma patiënten kunnen veel baat hebben bij een onderzoek aan het Expertisecentrum Ernstige Astma van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Een dag in het centrum kan het aantal longaanvallen met 80 procent terugbrengen. Dat blijkt uit onderzoek van Akke-Nynke van der Meer, promovendus én arts in opleiding tot longspecialist in het MCL. De resultaten zijn gepubliceerd in het European Respiratory Journal.

Het Expertisecentrum Ernstige Astma werd in 2013 geopend. Patiënten doorlopen er in één dag een reeks onderzoeken , zoals bloed- en sputumonderzoek, en onderzoek naar het type astma. Vervolgens wordt de patiënt besproken in een multidisciplinair team met onder andere longartsen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen en gespecialiseerd verpleegkundigen.

Inzicht

Van der Meer deed onderzoek onder een groep van veertig patiënten  met zeer ernstige astma. In het jaar vóór hun bezoek aan het gespecialiseerde astmaspreekuur hadden zij samen in totaal 197 longaanvallen, bezochten zij 165 keer de afdeling spoedeisende hulp en werden zij 53 keer in het ziekenhuis opgenomen.

In het jaar ná het eendagsbezoek aan het astmacentrum waren die aantallen teruggebracht tot respectievelijk 39, 21 en 4. Hiermee was een afname van 82 procent in longaanvallen, 53 procent in bezoeken aan de spoedeisende hulp en 79 procent in ziekenhuisopnames bereikt. De meerderheid van de patiënten meldde een jaar na het bezoek nog steeds een duidelijke verbetering in astmaklachten en kwaliteit van leven.

"Uit ons wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze aanpak veel voordelen heeft voor de patiënt”, zegt Van der Meer. “Na een week is er inzicht in de aard van het astma, maar ook in andere factoren die van invloed kunnen zijn. Zoals een bijdragende andere ziekte, blootstelling aan prikkelende stoffen en dergelijke. De patiënt en diens eigen longarts krijgen na een week een op de persoon afgestemd behandelplan, in sommige gevallen ook andere medicijnen."

Kostenbesparing

Longarts Anneke ten Brinke stond aan de wieg van het astmacentrum. “Het onderzoek van Akke-Nynke van der Meer toont aan dat de aanpak van het MCL grote voordelen biedt”, zegt zij. Mensen met ernstig astma blijken er gewoon heel goed mee geholpen. Dat vinden we het allerbelangrijkst, maar de kostenbesparing die deze aanpak oplevert is natuurlijk mooi meegenomen. Het model van korte intensieve beoordeling in een gespecialiseerd centrum met directe terugverwijzing naar de eigen regio en de eigen zorgverlener lijkt zeer interessant voor vele andere chronische aandoeningen. Zowel met het oog op kwaliteit van leven als voor reductie van de zorgkosten biedt dit vele mogelijkheden.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Bert Roldaan

26 september 2016

Mooi voorbeeld van hetgeen een deskundige, specialistische aanpak kan opleveren voor een aandoening, die door menigeen als eenvoudig te behandelen wordt beschouwd. Door de grote diversiteit van klinische uitingsvormen, die binnen de parapluterm astma voorkomen, zijn de resultaten van een "one size fits all" benadering te vaak suboptimaal. Anneke ten Brinke en haar team laten al vele jaren zien, dat in de aanpak van moeilijk behandelbaar astma vóór alles geldt: "Vakmanschap is Meesterschap". Proficiat met jullie prachtige resultaten!

Jacqueline Hamelink

31 januari 2017

Ben heel benieuwd wat het voor mij zou kunnen betekenen. Mijn chronisch hoesten is ook door Dr. v.d. Berg - Isala/Zwolle onderzocht en daar ben ik nu uitbehandeld. Het enige wat helpt is het medicijn Disofrol en dat is niet meer verkrijgbaar. Ik hoor/lees graag of het zinvol is om vanuit Brabant naar het hoge noorden te rijden. Alvast dank voor uw reactie.

Top