ACTUEEL

Klagers vinden onvoldoende gehoor bij IGZ

Het toezicht op de zorg voor verstandelijk gehandicapten schiet tekort. Dat constateert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. “Mensen die zich zorgen maken over de verzorging van een familielid in een zorginstelling, vinden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onvoldoende gehoor,” aldus de ombudsman donderdag.

Signalen van burgers

Volgens de ombudsman gaat de IGZ te veel uit van de informatie die de zorginstellingen zelf verstrekken. De inspectie zou juist meer moeten luisteren naar klachten en signalen van burgers, vindt de ombudsman. Hij deed deze aanbeveling donderdag aan minister Ab Klink van VWS.

Onderzoek naar taakopvatting

De ombudsman heeft in korte tijd vijf klachten gekregen van mensen die zich ernstig zorgen maken over de verzorging van een verstandelijk gehandicapt familielid in een zorginstelling. Zij klopten aan bij de IGZ, maar waren niet tevreden over de manier waarop de inspectie met hun klachten omging. Deze klachten waren voor de ombudsman aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de taakopvatting van de IGZ.

Objectieve informatie

De IGZ moet een manier ontwikkelen om instellingen te beoordelen aan de hand van betrouwbare en objectieve informatie. Daarnaast vindt de ombudsman dat er meer onaangekondigde inspecties moeten zijn. Klink heeft al gezegd dat verrassingsbezoeken de overhand moeten krijgen. Een woordvoerder van het ministerie wijst erop dat de inspectie niet elke individuele klacht behandelt, maar in actie komt bij calamiteiten en structurele tekortkomingen.

Geschillencommissie

De minister wil dat cliënten van zorginstellingen gemakkelijker kunnen klagen bij de instelling. Hij heeft dat geregeld in een wet die de rechten van patiënten vastlegt. Ook is er nu een geschillencommissie in de zorg waar patiënten schadeclaims tot 25.000 euro kunnen neerleggen. (ANP)

>> Skipr 1 jaar Event <<

Skipr bestaat op 10 december 2009 precies één jaar. Deze eerste verjaardag wordt een boeiend spektakel. Het Skipr 1 jaar Event is exclusief voor beslissers in de zorg. Als u dit niet wilt missen, meldt u zich dan hier aan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top