ACTUEEL

Huis in de Duinen onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Huis in de Duinen in Zandvoort onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden en is ingesteld omdat de zorg niet aan de normen voldoet.

Huis in de Duinen, onderdeel van Amie Ouderenzorg, is een woonzorgcentrum voor ouderen met dementie en mensen met lichamelijke aandoeningen. De inspectie heeft dit jaar en vorig jaar een aantal inspectiebezoeken gebracht aan de instelling. Daarbij stelde ze telkens tekortkomingen vast. De instelling kreeg de tijd om deze zelf op te lossen, maar bij het laatste inspectiebezoek bleek dat dit niet gelukt was.

De instelling had op een aantal punten wel verbeteringen doorgevoerd, maar pakte hier niet voldoende op door. Zo was er wel beleid rond het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het toedienen van medicatie, maar dat beleid werd in de praktijk onvoldoende toegepast. De medicatieveiligheid moet beter. Huis in de Duinen moet verder werk maken van een betere deskundigheid en inzet van het personeel. De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënten, moet beter. De instelling moet er ook voor zorgen dat de cliëntdossiers volledig en up-to-date zijn.

Voortgang

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Huis in de Duinen, zonder extra maatregelen, binnen een redelijke termijn de tekortkomingen kan oplossen. Daarom staat de instelling voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. Huis in de Duinen moet er in deze periode voor zorgen dat de zorg weer op orde komt. De inspectie zal de komende tijd de voortgang in de gaten houden. Dat zal onder meer gebeuren door aangekondigde en onaangekondigde bezoeken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

24 oktober 2016

Acht jaar geleden meldde zich een oud medewerker bij Ouderenbescherming Nederland (thans de Raad voor de Ouderenbescherming). De IGZ speelde een anonieme melding door aan de directie van Huis in de Duinen. Nu 8 jaar later grijpt de IGZ in...

Top