ACTUEEL

Geen sanctie NZa tegen Menzis na schenden regels inkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een klacht van NVOS-Orthobanda tegen zorgverzekeraar Menzis gegrond verklaard. Menzis is niet transparant geweest en heeft de Regeling zorginkoop geschonden. Omdat de verzekeraar zich alsnog aan de afgesproken uiterste datum voor het ondertekenen van de inkoopcontracten zal houden treft de NZa "geen nadere handhavingsmaatregelen".

Menzis heeft het afgelopen jaar bij de inkoop van orthopedische schoenen niet aan de eisen van de Regeling zorginkoop voldaan. Deze regeling heeft als doel de transparantie van zorginkoop door zorgverzekeraars te vergroten. De NZa schrijft: "We constateerden dat er, vanwege de frequente wijzigingen die de zorgverzekeraar doorvoerde en de manier waarop hierover werd gecommuniceerd, geen sprake meer was van een transparante inkoopprocedure."

NZa oordeelt naar aanleiding van een klacht van NVOS-Orthobanda, de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelenzorg. Voorzitter Rian Veldhuizen is blij met de beslissing van de NZa. De branchevereniging heeft Menzis meermaals tevergeefs gewezen op de Regeling Zorginkoop; op de onredelijkheid van een tekentermijn van twee weken in de vakantieperiode en het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden. "Veel leden voelden zich gedwongen door Menzis om op de stippeltjeslijn te tekenen. Menzis heeft daarmee ons vertrouwen beschaamd."

Sanctie

Veldhuizen zegt het "zacht gezegd opvallend" te vinden dat de NZa volstaat met vast te stellen dat de zorgverzekeraar de Regeling zorginkoop heeft geschonden. "De NZa verbindt aan de geconstateerde overtredingen geen enkele sanctie terwijl de NZa daartoe wel bevoegd is. De NZa had de zorgverzekeraars eerder dit jaar nog gewaarschuwd dat zij zich aan de regels hebben te houden."

In haar meest recente blog op Skipr.nl is Veldhuizen kritisch over het handelen van de NZa. "De vraag is waarom de NZa nalaat om aan Menzis en de andere zorgverzekeraars te laten zien dat zij regels handhaaft door aan overtreding daarvan ook een sanctie te verbinden. En aan aanbieders dat het loont om de NZa te wijzen op het schenden van de regels."

Ook vraagt ze zich af waarom de toezichthouder de zorgvezekeraar aanpakt met fluwelen handschoenen, terwijl zorgaanbieders bij schending van regels door de NZa wel standaard worden genoemd en hoge boetes krijgen opgelegd. "De NZa heeft in haar tienjarig bestaan nog nooit een zorgverzekeraar een boete of andere sanctie opgelegd voor gedrag dat schadelijk is voor een efficiënt verloop van het contracteerproces."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top