BLOG

NZa pakt Menzis met fluwelen handschoenen aan

Toezichthouder NZa heeft geconstateerd dat zorgverzekeraar Menzis drie van de vier punten in de Regeling zorginkoop heeft geschonden. De NZa deed dat na een klacht van NVOS-Orthobanda, de branchevereniging van orthopedische hulpmiddelenzorg.

Het besluit is geanonimiseerd op de NZa-website geplaatst. Niet in de nieuwsrubriek op de voorpagina. Sancties blijven uit. De NZa treft "geen nadere handhavingsmaatregelen omdat Menzis zich 'alsnog' aan de afgesproken uiterste datum voor het ondertekenen van de inkoopcontracten houdt.

Waarom die fluwelen handschoenen voor de zorgverzekeraar, terwijl zorgaanbieders, bij schending van regels door de NZa wel standaard worden genoemd en hoge boetes krijgen opgelegd? Denk aan de Groningse orthodontist of de huisarts in Lelystad.

Sterker nog: de NZa heeft in haar tienjarig bestaan nog nooit een zorgverzekeraar een boete of andere sanctie opgelegd voor gedrag dat schadelijk is voor een efficiënt verloop van het contracteerproces. De NZa wees klachten van zorgaanbieders af of beloofde er 'volgend jaar' naar te gaan kijken.

Evenwicht

De Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw is van groot belang voor zorgaanbieders. Zorgverzekeraars worden op basis van de regeling gedwongen om transparanter te zijn over het inkoopproces. Zodat er tijdens het contracteerproces meer evenwicht is tussen partijen. De 130 leden van NVOS-Orthobanda weten als gevolg van de regeling wat er wel en niet wordt verwacht tijdens het contracteerproces.

Maar wat deden de inkopers van Menzis afgelopen zomer? De NZa: "Het zonder motivering verkorten van de reactietermijn van 4 maanden naar 2 weken, en vervolgens voortdurend schuiven met de reactietermijn." Daar kwam nog bij: "De trage behandeling van vragen van zorgaanbieders." Minder vriendelijk geformuleerd: kennelijk was de hele betrokken afdeling van Menzis met vakantie toen vanuit de orthopedische hulpmiddelenbranche vragen werden gesteld. Dit omdat de termijn om het contract te aanvaarden op twee weken in de zomervakantie was gesteld, in plaats van 1 november 2016 zoals in het inkoopbeleid 2017 stond.

Onredelijkheid

Naast NVOS-Orthobanda hebben individuele leden Menzis, alvorens naar de NZa te stappen, verscheidene keren gewezen op de Regeling zorginkoop. Met name op de onredelijkheid van een tekentermijn van twee weken in de vakantieperiode, terwijl sprake was van het eenzijdig wijzigen van de voorwaarden, zoals het invoeren van een clustering. Veel leden voelden zich gedwongen door Menzis om bij het kruisje te tekenen.

NVOS-Orthobanda heeft de klacht bij de NZa dan ook niet voor niets ingediend: de leden kregen op eigen kracht geen gehoor bij Menzis terwijl zonneklaar was dat de dwingende regels van de NZa werden geschonden.

De vraag is waarom de NZa nalaat om aan Menzis en de andere zorgverzekeraars te laten zien dat zij regels handhaaft door aan overtreding daarvan ook een sanctie te verbinden. En aan aanbieders dat het loont om de NZa te wijzen op het schenden van de regels.

Rian Veldhuizen

Voorzitter NVOS-Orthobanda

Rian Veldhuizen_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

26 oktober 2016

Interessant, Rian! Elke tip van de sluier oplichten helpt. Ik vrees dat er onder aan de streep weinig argumenten overblijven om dit gedrag van de NZa te billijken.

tjark reininga

27 oktober 2016

Is Menzis te groot? Of durft de NZa de regierol die verzekeraars is toebedeeld niet aan te tasten?

Top