Finance

NZa geeft ruimte aan persoonsvolgende inkoop

NZa geeft ruimte aan persoonsvolgende inkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start een experiment met persoonsvolgende inkoop. De NZa wil cliënten in de Wlz zo meer keuzevrijheid geven, zodat ze zorg kunnen kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past.

Tiijdens het experiment maken zorgaanbieders geen volume- en prijsafspraken meer met de Wlz-uitvoerder, maar mogen alle zorgleveranciers die voldoen aan generieke inkoopvoorwaarden de zorg tegen een vast tarief in rekening brengen. De NZa verwacht dat nieuwe zorgaanbieders hierdoor makkelijker toe kunnen treden. Dit betekent meer keuze voor de cliënt.

Bovendien krijgen cliënten tijdens het experiment meer onafhankelijke en actieve ondersteuning om zorgvragen, behoeften en wensen helder te krijgen, zodat ze beter een passend zorgaanbod kunnen zoeken. Ook binnen instellingen wordt gekeken hoe de zorg zoveel mogelijk aan kan sluiten bij de behoefte van cliënten.

Het experiment is één van de tien vernieuwingspunten in de langdurige zorg die de staatssecretaris Van Rijn van VWS noemt in de Kamerbrief  "Waardig leven met zorg". De NZa bekijkt gedurende het experiment of er daadwerkelijk veranderingen optreden in de vraag en het aanbod. Het experiment gaat in januari 2017 van start voor cliënten die gebruik maken van verzorging en verpleging in Zuid-Limburg, en van gehandicaptenzorg in Rotterdam.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top