Vastgoed

Waaier aan experts transformeert vastgoed van Cordaan

Cordaan gaat de komende zeven jaar haar vastgoed transformeren en verduurzamen. Op 31 oktober sloot het daarvoor contracten met drie consortia. Dat zijn Duet (Facilicom en Ucility), DuraVermeer-Eneco-BBN Adviseurs en Care&Co (Van Wijnen, Buro SBH, DGMR, Kuijpers en Bureau Ouderenzorg).

“Wij hebben er bewust voor gekozen om met meerdere consortia in zee te gaan”, zegt Eelco Damen, voorzitter van de raad van bestuur van Cordaan. “Zo kunnen al deze verschillende partijen hun deskundigheid combineren en ervaringen opdoen door samen te werken.” Want de drie consortia gaan ook onderling elkaars expertise inzetten op gebieden als bouw, installatietechniek, energie, duurzaamheid, zorg of gastvrijheid.

DNA

De verschillende partijen kijken uit naar de ketensamenwerking, zegt Marc van Hagen, directeur business development zorg van Facilicom, namens de consortia: “We hebben de afgelopen periode al goed aan elkaar kunnen wennen en krijgen ook een steeds beter beeld van het DNA van alle partijen in de ketensamenwerking. Dit DNA bepaalt in sterke mate welke partijen het beste geschikt zijn voor een specifieke renovatie opdracht. Daarnaast zien wij het als onze opgave om de kennis en ervaring die wij opdoen bij Cordaan ook voor andere organisaties in de langdurige zorg beschikbaar te stellen.”

Ambities

Het initiatief voor deze methode van samenwerken kwam van Jan Hoff, directeur huisvesting van Cordaan, zo vertelt Damen. In 2014 werden partijen met ervaring in trasformatieprojecten en affiniteit met zorg opgeroepen om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hier kwamen 34 partijen op af. Daaruit rolden uiteindelijk negen consortia die hebben ingeschreven. Deze inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van de ambities van Cordaan op het gebied van klantgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid gekoppeld aan comfort en de wijze waarop consortia omgaan met de voorliggende uitdagingen in de zorgbouw. Met vijf daarvan werd de dialoogfase gestart, waarin gesproken werd over businessmodellen en samenwerkingsvormen. 

Geen routekaart

Adjunct directeur huisvesting Sophie Keulemans is namens Cordaan verantwoordelijk voor de uitvoering van het transformatieprogramma en voerde de onderhandelingen met de consortia. De komende jaren gaan de partijen nauw samenwerken. Keulemans: “Dit betekent niet dat Cordaan, zoals in het verleden gebeurde, zelf de vastgoedplannen uitwerkt en alles tot achter de komma berekent. Wij geven de consortia de ruimte, om met behulp van de beschrijving van de ambities van Cordaan en het beschikbare budget, zelf de beste aanpak te bedenken voor de transformatie van een specifiek gebouw. Dat vergt enerzijds durf en anderzijds de nodige transparantie van alle deelnemers in de samenwerking.”

Het volume van het uitvoeringsprogramma wordt gelijkelijk verdeeld onder de drie consortia, legt Eelco Damen uit, maar gezien de verschillende functies en staat waarin gebouwen kunnen verkeren wordt per project gekeken welke partij – welk DNA dus – het meest geschikt is voor de klus. De omvang van het werk is ongeveer vijf miljoen euro per consortium op jaarbasis, zegt Damen. “Maar”, zo benadrukt hij, “vastleggen op volume is heel moeilijk. Een vastgestelde routekaart zou hier niet werken.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top