ACTUEEL

Staatssecretaris Van Rijn eens met Hugo Borst

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) onderschrijft dat er goed en genoeg personeel in de ouderenzorg moet zijn, maar dat kost tijd. Hij schrijft dit in een reactie op het manifest over de ouderenzorg dat columnist Hugo Borst van het Algemeen Dagblad (AD) in oktober presenteerde.

Van Rijn is het niet alleen met Borst eens over het feit dat er meer personeel nodig is, schrijft hij in een open brief in het AD. Ook vindt hij dat er meer goede betrokken bestuurders moeten zijn, dat er goed contact en overleg met de familie over de zorg moet zijn, dat er minder tijd moet worden besteed aan papier en meer aan de bewoners. "Mijn ambitie om dat overal te realiseren, is groot. Mijn ongeduld zo mogelijk nog groter."

De staatssecretaris plaatst wel de kanttekening dat het aantrekken van nieuw en beter opgeleid personeel tijd kost, evenals het schrappen van regels. Ook schrijft hij dat meer geld niet de oplossing voor alle problemen is. Met de meer dan 80.000 euro per jaar die de overheid volgens hem geeft aan verpleeghuizen lukt het in het ene verpleeghuis goed, en in het andere verpleeghuis niet. "Het is daarom ook nodig dat er betrokken bestuurders zijn die weten wat er op de werkvloer speelt. Dat we iets doen aan de papier en registratielast. Dat we luisteren naar cliëntenraden."

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het manifest van Borst.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

17 november 2016

FAMILIELEDEN VERWACHTEN GEEN WOORDEN MAAR DADEN!
EN OF DEN HAAG DAT INZIET?

R. M. Dalmijn

17 november 2016

Vertederend om te zien dat na jarenlange terreur tegen de ouderenzorg, in het zicht van Sinterklaas en verkiezingen zo een lucide gedachte zich meester maakt van Maarten Johannes.
De vraag is echter of de deksel zich zo makkelijk laat plaatsen op het mengsel van giftige en vileine stoffen in de inmiddels bruisende pot.
Hebben wij niet jarenlang moeten horen welk een Hel de intramurale ouderenzorg wel niet zou zijn. Politici, uit alle spelonken van het "maatschappelijk denken" duikelden over elkaar heen ; terug naar de uitgemergelde mantel , iedereen achter de eigen voordeur uiteraard zonder adequate ondersteuning. Het verzorgingshuis werd verpleeghuis en dit duo kreeg alle kenmerken van palliatieve ondersteuning. Inmiddels moeten de medewerkers, niveau 2 en 3 hechten aan kwetsbare zorgvragers die slechts 8 maanden onder ons zijn om dan te sterven. Maar Maarten Johannes is het eens met heer Borst. Natuurlijk wel sober zijn met indicatiestellingen ZZP 5 zonder behandeling ; het bestaat nog steeds. Een milde IGZ onder politieke druk gezet.
De Politiek als hoofdschuldige van de teloorgang van, mij zeer dierbare en kwetsbare, makkers aan het front niveau 1,2 en 3. Die in hun onschuld alleen maar iets moois wilden doen voor ouderen. Nu staan zij onder enorme druk EPD'n in te vullen. Bij zeer complexe patiëntenzorg en afwezige niveaus 4 en 5. Ik gaf u al eerder het voorbeeld van een ingehuurde verpleegkundige welke het verpleeghuis op jaarbasis € 120.000!!! moet kosten.
Dezelve MJ beloofde ons interventieteams. Als het schip met bemanning en passagiers op de klippen is gelopen. Een initiatief voor lekeninspecteurs , een briljant idee van de IGZ is verdampt. De Tweede Kamer laat het maar zo; geen wnt 2 dossier tenslotte. Wel straffen en zelden steun. Wel schimpen en belasteren , zelden een warm woord. Fijn om in de ouderenzorg te werken.!!
Ik houd vol al was het alleen maar om ooit broeder Maarten en zuster Renske in de dan gerobotiseerde tillift te zien bengelen. Zonder een aai over de bolletjes en een handdoek over de natte schoudertjes. Dat zou zuster Immaculata doen maar die heet vacature.

Top