ACTUEEL

Noordelijke revalidatiecentra bundelen zorg na dwarslaesie

Vier centra voor revalidatiezorg in de noordelijke provincies vormen een netwerk om de zorg voor patiënten met een dwarslaesie te verbeteren. Het gaat om UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren/Groningen, Roessingh Centrum voor Revalidatie in Enschede, Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag en Vogellanden in Zwolle.

In Nederland leven ongeveer 12.000 mensen met een dwarslaesie.

De intensieve, complexe en gespecialiseerde revalidatiezorg wordt geboden door het UMCG en Roessingh.  De vervolgrevalidatie en nazorg wordt  geboden door Revalidatie Friesland en Vogellanden. Deze laatste twee centra kunnen terugvallen op de expertise van de twee gespecialiseerde centra in Enschede en Haren/Groningen.

Naast de directe patiëntenzorg hebben de centra afgesproken nauw samen te werken op het terrein van kennisuitwisseling, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, netwerkontwikkeling en gezamenlijke belangenbehartiging.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top