ACTUEEL

Status belemmert kennisdeling in ziekenhuizen

Kennisdeling binnen het ziekenhuis vindt eigenlijk alleen maar plaats binnen groepen van vakgenoten met dezelfde status. Zowel artsen als verpleegkundigen delen veel informatie, maar alleen binnen de eigen sociale netwerken. Het is aan medisch directeuren, verpleegkundig managers en bestuurders om die patstelling in de ziekenhuizen te doorbreken.

Dat stelt onderzoeker Stefano Tasselli van Rotterdam School of Management, Erasmus University. Hij dook in de sociale structuren van ziekenhuizen en constateerde een statusbarrière tussen verschillende netwerken van vakgenoten. Maar er zijn personen – door hun functie – in staat om waardevolle kennis te verzamelen en die over de grenzen heen te delen.

Medisch directeur

Volgens Tasselli is dat in de eerste plaats de medisch directeur, die spil is in de dagelijkse gang van zaken binnen het ziekenhuis. Meer dan welke arts dan ook, heeft die korte lijnen met ander personeel en is een betrouwbare informatiebron voor specialisten en verpleegkundigen. Bovendien wordt een medisch directeur geacht de verschillende jargons te begrijpen.

Managers

Verpleegkundig managers hebben de kortste lijnen en de meeste communicatie met artsen. Daarnaast spelen ze een centrale rol in het sociale netwerk van verpleegkundigen.

Cultuur

Bestuurders kunnen bijdragen aan status-overschrijdende kennisoverdracht door meer informele bijeenkomsten te organiseren, het stimuleren van roulatie binnen en tussen afdelingen of het opzetten van gezamenlijke cursussen voor artsen en verpleegkundigen. Ook kunnen ze zich meer inzetten voor het ontwikkelen van een cultuur van kennisdelen en proactieve samenwerking.

Informeel

Het toverwoord is ‘informele contacten’. Administratieve reorganisatie levert niet de gewenste kennisoverdracht op, benadrukt Tasselli

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

1 december 2016

En die maffe marktwerking en onderlinge concurrentie tussen ziekenhuizen zal de kennisdeling ook niet bevorderen...

Gijs van Loef

1 december 2016

Ook niet binnen de muren van een ziekenhuis: geinstitutionaliseerd wantrouwen maakt ontzettend veel kapot.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

2 december 2016

Dat kennis binnen vakgenoten met vergelijkbare sociale status blijft, illustreert ook dat de oriëntatie op kennisvergroting en uitwisseling niet gebaseerd is op de ‘patient journey’. Dus dat de essentie van waardetoevoeging aan een patiënt, niet bekeken wordt vanuit de patiënt, en diens optimale route door een behandeltraject, een eis ook vanuit value based health care. Dus blijft hier sprake van suboptimalisering van behandeling binnen verpleging en binnen behandeling door artsen en plaats van integraal. Hoe archaïsch nog!

Marian Willigenburg, SQwin

2 december 2016

Mooi onderzoek! Een andere sleutel ligt in de fysieke werkomgeving waar ontmoeten, kennis delen en geconcentreerd werken wordt gefaciliteerd in het Kenniscentrum. We hebben dit bijvoorbeeld bij het Jeroen Bosch ziekenhuis, Gelre zieken huis Zutphen en Juliana kinderziekenhuis Den Haag uitgedacht, en daar werkt het prima!

Veronica van Nederveen

6 december 2016

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Goed bestuur moet er voor zorgen dat alle talenten, kennis en vaardigheden optimaal tot hun recht komen. In het belang van de patiënt. De zorg is er voor de patiënt en die patiënt wil geen suboptimale zorg krijgen. Laat staan daarvoor betalen.
Een professionele houding van alle zorgverleners vergt veel inzet van allen, en dat gaat voorbij de nadruk op informele contacten. Als iedereen nu eens zijn verantwoordelijkheid neemt en anderen daar ook op aan spreekt gaan we op weg naar een duurzame betaalbare zorg.
Veronica van Nederveen
www.patiëntenstem.nu

Ineke van der Ploeg

4 januari 2017

Kennisdelen is mensen werk. Status ook. Op zichzelf geen probleem tenzij het ego ermee aan de haal gaat. Daar stappen mensen moeilijk over heen. Alsof kennis delen status verlagend zou zijn! Dan moeten we toch de gevoelige conclusie trekken dat het eigen ego belangrijker wordt gevonden dan het verlichten van de pijn van de patiënt.
Lees dit ook in Johan Cruijff zijn boek over topvoetbal. Hij zegt precies hetzelfde, mensen delen hun kennis niet. Ze vergaderen wel, wat niks verandert, maar bellen elkaar niet even om raad te vragen. Hoe gemakkelijk is de oplossing dus eigenlijk. Blijkbaar niet als het om 'over je trots heen stappen' gaat.
Lees ook nieuwste boek over 'Het nieuwe samenwerken', hoe je over de grenzen van je vakgebied kan leren samenwerken.
Succes!

Top