ACTUEEL

Hogeschool Utrecht start lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Hogeschool Utrecht (HU) start met het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg. De hogeschool heeft Katarina Jerković-Ćosić benoemd tot lector.

Het nieuwe lectoraat ontwikkelt kennis over preventie in de gezondheidszorg. Om de gezondheid van mensen te verbeteren, wordt onderzocht hoe verschillende disciplines kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het lectoraat wordt ondergebracht bij het nieuw te vormen Kenniscentrum Gezond en duurzaam leven van Hogeschool Utrecht.

Binnen de zorg verschuift het accent van het genezen van ziekten naar het behoud van gezondheid. Het aanleren van een gezonde leefstijl speelt hierbij een belangrijke rol. Een integrale aanpak - dicht bij de eigen leef- en belevingswereld van mensen – is daarbij het meest effectief. Centraal in het lectoraat staat de kennisontwikkeling over de kwaliteit en het effect van preventief handelen. Van daaruit worden inzichten ontwikkeld om de zorg anders in te richten.

Enkele projecten op het terrein van de mondzorg vormen het startpunt. Hierin werken medische en paramedische disciplines samen aan het verbeteren van de mondgezondheid van mensen. De nieuw verworven kennis en opgedane ervaringen in deze projecten wordt gebruikt om soortgelijke projecten vanuit andere (gezondheidszorg)disciplines op te zetten.

Preventieprogramma's

Katarina Jerkovi?-?osi? is mondhygiënist en epidemioloog. Ze zegt over haar lectoraat: "Het lectoraat zet in op implementatie van brede preventieprogramma's binnen de nieuwe zorginfrastructuur op wijkniveau. Het onderzoek richt zich naast de effectiviteit en efficiëntie van de zorgprogramma's ook op de organisatie van de zorg, evenals op innovatieve vormgeving van preventieve zorg, met name voor de risicogroepen kinderen en ouderen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top