ACTUEEL

NVZ benoemt bestuurders

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft tijdens de algemene ledenvergadering Willem de Boer, Marcel Kuin en Christianne Lennards benoemd tot lid van het NVZ-bestuur. In dezelfde vergadering werd Vincent Buitendijk herbenoemd tot NVZ-bestuurslid. De benoemingen gelden voor drie jaar en gaan in op 1 december 2016.

Willem de Boer is een van de oprichters van de MC Groep (2008) en is bestuursvoorzitter van IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart. Daarnaast bekleedt hij een aantal andere functies, waaronder lid van de NVZ-taskforce Dure Geneesmiddelen en lid van de raad van toezicht van stichting DOEN.

Marcel Kuin is sinds anderhalf jaar voorzitter van de raad van bestuur van Treant Zorggroep. Hiernaast vervult Kuin verschillende nevenfuncties, zoals lid van het bestuur van de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en lid van de raad van toezicht van stichting Abrona.

Christianne Lennards is bijna drie jaar lid van de raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum. Lennards heeft ruime ervaring in diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies in de zorgsector, zoals lid van de raad van toezicht van het Integrale Kankercentra Nederland.

Vincent Buitendijk is bijna elf jaar eindverantwoordelijk voor Libra Revalidatie en Audiologie. Deze organisatie heeft een eenhoofdige raad van bestuur. Buitendijk is ook lid van het bestuur van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (Fenac) en vice-voorzitter van het Ronald McDonald-huis Midden- en West-Brabant.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top