ACTUEEL

Inspecteur komt vanaf januari bij patiënt thuis

De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) vernieuwt het toezicht op wijkverpleegkundigen met ingang van januari. De inspecteur komt voortaan ook bij cliënten thuis en gaat met de cliënt, wijkverpleegkundige en thuiszorgorganisatie in gesprek over de geleverde zorg.

Mensen blijven langer thuis wonen, ook als zij intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast worden mensen minder snel opgenomen in een zorginstelling of ziekenhuis en gaan na een opname sneller naar huis. Om aan te sluiten bij de veranderingen vernieuwt de inspectie haar toezicht op de zorg thuis.

De inspecteur beoordeelt thuiszorgorganisaties straks op vijftien toezichtnormen. Daarbij worden vijf thema’s behandeld: staat de cliënt centraal, is er sprake van integrale zorg, is de veiligheid gewaarborgd, is de wijkverpleegkundige voldoende autonoom en wordt er gestuurd op kwaliteit?

Ruim twintig thuiszorginstellingen krijgen in 2017 een tweedaags bezoek van de IGZ. Cliënten bij wie de inspectie thuis wil kijken, worden vooraf gebeld. Zij zijn niet verplicht om mee te werken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top