Vastgoed

Veel ziekenhuizen zitten te ruim in de jas

Ziekenhuizen geven veel te veel geld uit aan vastgoed. Vaak gaat ongeveer 15 procent van de totale kosten naar de post huisvesting, terwijl dit ongeveer 10 tot 12 procent moet zijn. Omdat ziekenhuizen steeds minder marges maken, wordt dit een nijpend probleem.

Dit concludeert ingenieursbureau Arcadis na onderzoek in de gezondheidssector. Ongeveer 40 procent van de ziekenhuizen is te groot behuisd. In 2010 was dat bijna 20 procent.

Opbrengstdaling

Dit heeft grote gevolgen, omdat ziekenhuizen steeds minder verdienen per vierkante meter. Die opbrengst is in de afgelopen vijf jaar gedaald met gemiddeld 16 procent. De huur- of hypotheeklasten blijven echter wel vaak hetzelfde. Omdat ziekenhuizen specifieke gebouwen zijn, is het moeilijk om een lege vleugel te verhuren of om te verhuizen naar een kleiner pand. Het lukt sommige ziekenhuizen wel om ruimte te verhuren aan huisartsenposten of apotheken.

Klinische dagen

Ziekenhuisgebouwen kunnen ook steeds kleiner worden omdat patiënten er korter verblijven en een groot deel van de ziekenhuiszorg is of wordt verplaatst naar de eerste lijn. Bovendien is er door eHealth toepassingen steeds meer zorg op afstand mogelijk. Het aantal klinische dagen is door deze ontwikkelingen sinds 2011 met een tiende deel afgenomen.

Problemen

Sommige ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren in financiële problemen gekomen door leegstand. Het Financieel Dagblad geeft als voorbeeld het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, dat een jaarlijkse huursom van 1,15 miljoen betaalde voor vastgoed waarvan het maar de helft gebruikte. De rest stond leeg. 

Failliet

Ook andere zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en instellingen voor verslaafdenzorg, kampen steeds vaker met leegstand. Ruim een kwart van de zorgbestuurders denkt dat er de komende jaren zorginstellingen failliet zullen gaan, omdat zij vastzitten aan een teveel vierkante meter aan vastgoed.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top