Finance

D66 wil structureel meer geld voor verpleegkundigen

D66 wil jaarlijks 400 miljoen euro uittrekken om verpleegkundigen en verzorgenden bij te scholen en extra personeel aan te nemen. "De druk op verpleegkundigen is nu te groot", vindt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp.

Het personeel van zorginstellingen doet ,,ontzettend goed werk'', maar om te zorgen dat de medewerkers het werk ook aankunnen hebben zij volgens Bergkamp bijscholing en versterking nodig. De steeds ingewikkelder zorg vraagt meer kennis en vaardigheden van het personeel.

Ook sneuvelen wat D66 betreft veel "onnodige en onzinnige regels". Dat zou zorgmedewerkers veel tijd besparen, die ze zoveel beter kunnen besteden aan "een luisterend oor, een aai over iemand z'n bol of een stukje maatwerk".

De nood is nu vooral hoog bij de nachtploeg van verpleeghuizen, stelt D66. Ook gespecialiseerde verpleegkundigen zijn er te weinig. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

25 januari 2017

In het licht van de verkiezingen is het beleid van D'66 om voor de 195000 verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en 145000 verzorgenden een extra budget beschikbaar te doen stellen interessant. Het zal duidelijk zijn dat dit alleen slaagt indien ook andere invloedrijke partijen hiermee instemmen. Ook is het niet meteen duidelijk hoe een dergelijke bedrag de werkvloer zal kunnen bereiken. Immers het werk van verpleegkundigen wordt veelal niet rechtstreeks bekostigd. Door D'66 wordt blijkbaar vooral gemikt op financiƫle bijdrage in de toenemende kosten van bij- en nascholing. Het bericht spreekt van "structurele" financiering en zou derhalve een plek moeten krijgen in de arbeidsvoorwaarden. Kortom een sympathiek gebaar, maar er zijn nog vele vragen naar de concrete realisatie.

hans peltenburg

25 januari 2017

En wanneer gaat de politiek iets doen aan de slechte salariƫring in de zorg ?

RaadvoordeOuderenbescherming

25 januari 2017

Er zijn 30.000 zorgprofessionals de afgelopen jaren ontslagen. Daarover hoor je D66 niet!

Robert Wagensveld

25 januari 2017

@raadvoorouderenbescherming: bovenstaand bericht gaat over de wens van D66 om in een nieuwe kabinetsperiode meer verpleegkundigen en verzorgenden te scholen en aan te nemen. Dus niet over "30.000 zorgprofessionals die de afgelopen jaren zijn ontslagen". Daar valt waarschijnlijk best wel wat zinnigs over te zeggen, maar dan vraag ik mij wel af waar dit cijfer vandaan komt en wat precies bedoeld wordt met zorgprofessionals. Gaat dat inderdaad om verpleegkundigen en verzorgenden? Overigens zal het duidelijk zijn dat toegenomen vergrijzing een behoefte geeft aan meer verpleegkundigen en verzorgenden en dus geld hiervoor. Mede omdat automatisering van zorgtaken nog maar mondjesmaat mogelijk is.
Robert Wagensveld, verpleegkundige (np), docent en D66 lid.

Top