ACTUEEL

50 partijen tekenen voor Health Deal Academy Het Dorp

Zorgorganisatie Siza heeft met 49 andere publieke en private partijen een akkoord gesloten om de zorg voor mensen met een beperking drastisch te vernieuwen. Namens het ministerie van VWS tekende ook staatssecretaris Van Rijn woensdag op woongemeenschap Het Dorp in Arnhem voor deze Health Deal. Dat gebeurde tijdens de e-health-dag van Siza. Technologische innovatie is een belangrijk deel van het akkoord.

Het doel van de Health Deal Academy Het Dorp is om producten te ontwikkelen mensen in staat stellen om meer zelf te organiseren en minder afhankelijk te zijn van zorg. De zorg moet tegelijkertijd  van betere kwaliteit worden en betaalbaar blijven. Dat vraagt om innovatie, stellen de vijftig partijen, maar de ervaring leert tot nog toe dat zorginnovaties vaak stranden, omdat ze moeilijk op te schalen zijn. Brede publiek-private samenwerking moet uitkomst bieden.  

Onder de ondertekenaars zijn zorginstellingen, opleidingsinstituten, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers, zorgverzekeraars en andere financiers, zorg- en technologiebedrijven en  lokale overheden. De ministeries van VWS en Economische Zaken tekenen voor de ondersteuning van het deal.

De Academy

In mei 2016 lanceerde Siza al Academy Het Dorp. De woongemeenschap voor mensen met een beperking was hard aan vernieuwing toe. Daarom is gestart met een drastische modernisering van het Arnhemse wijkje tot een superslimme en helende leefomgeving.

Het Dorp moest ook een drijver van zorginnovatie worden. In het kader daarvan werd Academy Het Dorp opgericht. Bedrijven, overheden, zorginstellingen en kennisinstellingen kunnen daarbinnen  partnerschappen aangaan. De bewoners van het dorp worden steeds bij de ontwikkeling van producten betrokken. Zij zullen in ieder projectteam vertegenwoordigd zijn, zodat het perspectief van de gebruiker altijd wordt meegenomen.

De producten die worden ontwikkeld moeten vervolgens verspreid worden om zo veel mogelijk mensen ten goede te komen.  In de Health Deal onderschrijven de vijftig partijen dit doel nogmaals.

Gebruikersraad

Initiatieven uit het veld moeten aan de basis staan van de projecten die voortkomen uit de Health Deal. Veel onderzoek en innovatie in de zorg wordt nu gedaan door bedrijven, kennisinstellingen of zorgorganisaties. De Health Deal stelt dat het juist ook van waarde is als patiënten, cliënten of burgers zelf onderzoek of innovatie kunnen aandragen, initiëren en/of ontwikkelen, waar nodig ondersteund door bedrijven, kennisinstellingen of zorgorganisaties.

De Health Deal voorziet ook in een gebruikersraad. De gebruikersraad toetst op de inbreng van gebruikers in projectvoorstellen én de uitvoering daarvan. De gebruikersraad zorgt dat de prominente rol van gebruikers van zorg in de totstandkoming van vernieuwing geborgd is. Zij heeft ook een directe link met de aangesloten Zorggebruikers en gebruikers- en patiëntenorganisaties. Daarnaast geeft de gebruikersraad advies aan Academy Het Dorp over het starten van projecten.

Daarnaast zal er ook een wetenschappelijke adviesraad zijn. Die zal Academy Het Dorp adviseren, om kwalitatief hoogstaand onderzoek te bevorderen. De raad voorziet Academy Het Dorp van de meest recente inzichten in de wetenschap, zo stelt de overeenkomst.

Wanneer de samenwerkende partijen tegen belemmeringen aanlopen die op rijksniveau moeten worden aangepakt, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen.  

Evaluatie

Deze Health Deal treedt in werking op de dag na ondertekening en loopt uiterlijk tot en met 31 december 2019.  Na één en twee jaar komt er een beknopte interim-evaluatie van de resultaten en na drie jaar een beknopte eindevaluatie.

Nieuw gezicht

Claudia de Breij wordt het nieuwe gezicht van Het Dorp, de woongemeenschap voor mensen met een beperking. Ze gaat oud-presentator Mies Bouwman bijstaan in haar activiteiten voor de woongemeenschap.

Open Het Dorp was de eerste grote televisie-inzamelingsactie in de Nederlandse geschiedenis, in november 1962. In een 24 uursprogramma op radio en televisie, gepresenteerd door Mies Bouwman, werd ruim 12 miljoen gulden ingezameld. Met dat geld is Het Dorp gebouwd, de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top