HRM

Minister betreurt ontslagregeling Limburgse zorginstelling

“Een betreurenswaardige verspilling van zorg-geld”, zo typeert minister Plasterk van BZK de ontslagvergoeding voor een bestuurder die zonder een dag te werken is vetrokken bij een Limburgse zorginstelling. Toch is de regeling volgens Plasterk wettelijk in de haak.

Minister Plasterk reageert daarmee op vragen van PvdA-Kamerlid Kerstens. Aanleiding is de afkoopsom van 65.000 euro die zorginstelling Vivantes recentelijk betaalde aan beoogd bestuurder Gerard Marinus, zonder dat deze een dag had gewerkt voor de organisatie.

“Een afkoopsom van 65.000 euro voor een bestuurder die nooit gewerkt heeft, verhoudt zich slecht tot het uitgangspunt dat zuinig moet worden omgegaan met publiek geld”, aldus Plasterk. “De WNT verhindert echter niet dat partijen een dergelijke afkoopsom overeenkomen: de wet maximeert de ontslagvergoeding aan een topfunctionaris tot één jaarsalaris met een maximum van 75.000 euro.”

Gebrekkig bestuur

“Ik acht de hele gang van zaken een betreurenswaardige verspilling van zorggeld. Er is echter sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de zorginstelling en de topfunctionaris. Partijen mogen een dergelijke afkoopsom als schadevergoeding vanwege het niet doorgaan van de dienstbetrekking overeenkomen en de bestuurder heeft het recht om het bedrag te houden.”

Het voorval is voor Plasterk geen aanleiding om de WNT te herzien. “Hoewel de geschetste situatie onwenselijk is, lijkt er hier geen sprake te zijn van ontwijking van de normering van de WNT”, stelt de minister. “Er is eerder sprake van een onzorgvuldig gevoerde sollicitatieprocedure en gebrekkig bestuur. Met een algemene antimisbruikbepaling kan dat niet worden voorkomen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top