Finance

Zorgsector boekt nieuw overnamerecord

Zorgsector boekt nieuw overnamerecord

Het aantal fusies en overnames in de gezondheidszorg blijft toenemen. Met in totaal 81 fusies en overnames in 2016 tegen 73 een jaar eerder is opnieuw een record gevestigd, dit ondanks een fors gedaalde inbreng van private equity. Eén en ander blijkt uit de jaarlijkse marktanalyse van Boer & Croon Corporate Finance (BCCF).

BCFF volgt sinds 2008 de fusie- en overnametransacties in de zorg. In het startjaar lag het aantal transacties nog op 23. Sindsdien is er een gestage toename zichtbaar tot 81 vorig jaar.
De groei in 2016 komt met name op het conto van de verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze sector zag een toename van elf naar negentien transacties. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) steeg het aantal transacties van zes in 2015 naar negen in het afgelopen jaar. Ook in de kern van de zorg nam het aantal overnames weer toe, van 40 in 2015 naar 43 in 2016. In totaal was er met fusies en overnames in de zorg in 2016 naar schatting 2,2 miljard euro gemoeid.   

Faillissementen

Dagmar Enklaar, partner en Healthcare specialist bij BCCF, noemt met name de stijging van het aantal transacties in de thuiszorg, kraamzorg, mondzorg en ggz opvallend. “De transacties in de thuiszorg zijn over het algemeen veroorzaakt door faillissementen, onder meer van spelers als TSN en Senior Assist”, aldus Enklaar. “Binnen de kraamzorg is het vooral de druk op tarieven en investeringen die zorgt voor een toename. Schaalvergroting is dan het gevolg. Binnen de sector mondzorg veroorzaakt ketenvorming, vaak gesteund door durfinvesteerders, de toename van het aantal transacties.”

Enklaar verwacht dat het aantal transacties in de toelevering van de zorg en bij overige zorgaanbieders in 2017 onverminderd groot zal blijven. “De sector zorgtoelevering is nog erg gefragmenteerd, met slechts enkele grote spelers. Wel zal in een aantal deelmarkten consolidatie optreden, met name bij toeleveranciers van hulpmiddelen, disposables en instrumenten. Verder zal de mondzorg een aanhoudende stijging van het aantal transacties veroorzaken bij de overige zorgaanbieders.”

Minder private equity

Het aantal deals door private equity-partijen is het afgelopen jaar flink ingezakt. Ging het in 2015 nog om 30 transacties vorig jaar waren dit er 20. Alleen in de jaren voor 2012 was de betrokkenheid van private equity in absolute getallen beperkter. Omdat het aantal transacties in die jaren veel geringer was, was de relatieve impact van private equity groter. Zo telde BCFF in 2010 in totaal 33 transacties, waarvan er 20 voor rekening van private equity-partijen kwamen.

Kernactiviteiten

BCFF wijt de terugloop aan het beperkte aantal geschikte overnamemogelijkheden. “Durfinvesteerders hebben momenteel relatief veel fondsen beschikbaar voor investeringen, maar het aantal geschikte transacties blijft qua omvang en focus vrij schaars”, aldus Enklaar. Het aantal transacties met strategisch oogmerk nam jist sterk toe in 2016. Volgens BCFF komt dit omdat veel zorgaanbieders zich heroriënteren op hun rol. “Veel partijen verkopen hun niet-kernactiviteiten om zich te kunnen toeleggen op hun core business”, stelt Enklaar.

Opvallende transacties

In de marktanalyse noemt BCFF een aantal opvallende transacties en partijen. Zo nam Sonova de gehoorapparatenwinkelketen AudioNova over van HAL Investments voor 830 miljoen euro. Foreman Capital nam een meerderheidsbelang in orthopedische zorgaanbieder Penders Voetzorg. Dental Clinics nam de tandartspraktijken over van concurrent Ivory & Ivory. Medtronic nam een meerderheidsbelang in de Obesitas Kliniek en Naviva Kraamzorg maakt voortaan deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk. Investeerder Reggeborgh nam een belang in Prescan, dat zich toelegt op preventief medisch onderzoek.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top