ACTUEEL

FMS en LHV schrijven samen Handreiking Substitutie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) presenteren op 30 maart de Handreiking Substitutie. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan directeur-generaal Bas van den Dungen van het ministerie van VWS.

Dat meldt de FMS op haar website. In het document staan de voorwaarden beschreven voor samenwerking om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te verlenen. De belangrijkste randvoorwaarden zijn investeringen, bijvoorbeeld in huisvesting en opleidingsplaatsen, én ICT-systemen die het mogelijk maken om gegevens te delen tussen alle zorgverleners.

Samenwerking

De handreiking is ontwikkeld door de Werkgroep Substitutie van de FMS, met vertegenwoordiging van de LHV en in nauwe samenspraak met de Patiëntenfederatie. Er staan concrete aandachtspunten in voor het waarborgen van kwaliteit en continuïteit bij het verplaatsen van zorg, wanneer die niet meer alleen in het ziekenhuis geboden wordt, maar ook op andere plekken, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk. Ze richten zich op het in stand brengen van duurzame lokale samenwerkingsverbanden. Of het versterken daarvan, want in veel gevallen is er al sprake van lokale samenwerking – bijvoorbeeld in ketenzorg voor COPD- of diabetespatiënten.

Aandachtspunten

Enkele concrete aandachtspunten die de werkgroep noemt zijn het exact omschrijven van zorgactiviteit, patiëntengroep, indicatie enzovoorts, maar ook het maken en vastleggen van financiële afspraken – vooral binnen een anderhalvelijnssetting. De verantwoordelijkheidsverdeling is een punt dat aan de orde komt, de locatie ziekenhuis of huisartsenpraktijk, diagnostiek, de beschikbaarheid van patiëntgegevens en e-health. Tot slot is er de vraag: hoe wordt substitutie betaald? Zoek naar structurele financiering, stelt de werkgroep. En inmiddels behaalde winsten moeten weer worden geïnvesteerd in verdere verbetering van de zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top