ACTUEEL

IVM bezorgd over handel in ADHD-medicatie

Studenten gebruiken op grote schaal ADHD-medicijnen afkomstig van vrienden of studiegenoten om beter te kunnen studeren. Dit stelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) op basis van een peiling onder ruim 400 studenten. Het instituut pleit voor betere voorlichting over de nadelen van het gebruik.

Eén op de vier ondervraagde studenten gaf aan methylfenidaat, de werkzame stof uit de ADHD-medicatie, te gebruiken zonder dat een arts dit had voorgeschreven. De studenten krijgen de middelen van vrienden en studiegenoten, aldus IVM. Tachtig procent zegt methylfenidaat te gebruiken om de studieprestaties te verbeteren.

Voorlichting

IVM pleit voor meer voorlichting op universiteiten en hogescholen. Volgens het instituut kan oneigenlijk gebruik van methylfenidaat namelijk ernstige gevolgen hebben. Zo zijn bij bijwerkingencentrum Lareb tot februari 2017 bijna 1200, vaak ernstige, meldingen van vermoede bijwerkingen geregistreerd, schrijft het instituut. Die meldingen ging onder meer over hart- en vaataandoeningen, depressie, angst, zelfmoordneigingen en slapeloosheid.

Aangezien voor het onderzoek een relatief kleine groep universitaire en HBO-studenten is ondervraagd, is de peiling volgens IVM niet representatief voor alle Nederlandse studenten. "Wel sluiten de bevindingen aan bij de gesignaleerde trend van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder studenten. Op basis van cijfers van het onderzoekbureau No Ties meldde NOS-op-3 in 2015 al dat 1 op de 10 studenten methylfenidaat oneigenlijk gebruikt."

Bezorgd

Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaf onlangs aan bezorgd te zijn over het toenemende gebruik van methylfenidaat door volwassenen. Gebruik door volwassenen is niet goedgekeurd door het CBG vanwege onder meer een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en psychische bijwerkingen. Volgens het CBG weegt de werkzaamheid van het middel bij volwassenen niet op tegen de bijwerkingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top