ACTUEEL

Hogere boetes moeten medicijntekorten voorkomen

Fabrikanten en groothandels die zich onvoldoende inspannen bij een dreigend geneesmiddelentekort kunnen hogere boetes tegemoet zien. Ook het niet tijdig melden van leveringsproblemen wordt zwaarder beboet.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn laat weten dat normbedragen voor bestuurlijke boetes bij overtredingen van de Geneesmiddelenwet voor wat betreft leveringsverplichting zijn verhoogd van 45.000 euro naar 150.000 euro. Daarnaast is er een wetswijziging in procedure waarmee het algemene boetemaximum in de Geneesmiddelenwet verhoogd wordt van  450.000 euro naar 820.000 euro.

Routekaart

De hogere boetes maken deel uit van een pakket maatregelen dat moet voorkomen dat er geneesmiddelentekorten optreden. Zo is er sinds 1 januari een Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Bij dit gezamenlijk meldpunt van CBG en IGZ kunnen fabrikanten situaties melden die kunnen leiden tot een tekort. Het rapport gaat verder in op wanneer fabrikanten moeten melden.

Het Meldpunt van CBG en IGZ bekijkt wat er met de melding moet gebeuren. Indien nodig wordt hiervoor een operationeel team ingesteld. Ook is er een routekaart ontwikkeld die duidelijk maakt wie wanneer wordt betrokken, hoe de communicatie verloopt en hoe de vergoedingen zijn geregeld.

Het Meldpunt en de routekaart vormen samen de infrastructuur om tekorten te voorkomen en op te vangen. De routekaart is niet in beton gegoten. Gaandeweg zal blijken welke routes veel of weinig worden gebruikt en of aanpassingen wenselijk zijn. Het grote winstpunt is dat zo vooraf helderheid wordt geboden.

Het Meldpunt zal ook geregeld rapportages maken. Van Rijn ziet deze rapportages als een objectieve onafhankelijke bron van aantallen meldingen en daadwerkelijke tekorten. Zo kan worden onderzocht wat de voornaamste oorzaken van tekorten zijn en kunnen verdere gerichte acties ondernomen worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top