Tech

ZorgSaam gaat medische gegevens uitwisselen met zuiderburen

ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen gaat gegevens van patiënten uitwisselen met Belgische ziekenhuizen. Het ziekenhuis heeft zich hiertoe aangesloten op Cozo, het landelijke platform voor digitale gegevensuitwisseling in België.

Door verschillen in de registratie van patiëntgegevens in Nederland en België was het tot nu toe niet mogelijk om medische gegevens van Nederlandse patiënten die een ingreep hebben ondergaan in bijvoorbeeld het Universitair Ziekenhuis (UZ) Gent, inzichtelijk te maken in het patiëntensysteem (HiX) van ZorgSaam. Dat verandert met de koppeling aan Cozo, meldt het ziekenhuis. 

Pilot

ZorgSaam is een pilot gestart op de longafdeling. "Concreet betekent dit dat voor de longartsen is geregeld dat zij in het UZ Gent geproduceerde medische gegevens van hun patiënten, via het Cozo kunnen raadplegen in het eigen HiX systeem," zegt Bert van Broekhoven van de afdeling Informatie Technologie van ZorgSaam. "In een volgende fase van het project willen we regelen dat specialisten uit Belgische ziekenhuizen ook gegevens bij ZorgSaam kunnen gaan inzien. Deze mogelijkheid wordt momenteel technisch onderzocht."

Samenwerking

De longartsen van ZorgSaam werken intensief samen met het UZ Gent. Als een patiënt een longoperatie moet ondergaan, gebeurt dat meestal in UZ Gent. De patiënten komen daarna weer onder behandeling bij ZorgSaam. Longarts Geert van Pottelberghe: "Vroeger moest ik telefonisch gegevens opvragen van mijn patiënt. Die moesten dan in het UZ Gent worden opgezocht en per fax of post worden toegestuurd. Nu kan ik direct, met één druk op de knop, de medische gegevens van UZ Gent raadplegen. Ik kan de röntgenfoto’s zien, bloeduitslagen, operatieverslagen etc. Het scheelt heel veel tijd en werk. Bovendien is het volstrekt veilig."

Meerwaarde 

Van Pottelberghe is tevreden over de pilot. "Na de evaluatie kunnen we dit zeker uitbreiden voor andere specialismen. Het is niet alleen een meerwaarde voor onze samenwerking met UZ Gent, maar vooral ook een verbetering van de service aan onze patiënten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top