HRM

Ziekenhuisbranche bereikt principeakkoord over cao

Vakbonden en werkgevers hebben een principeakkoord gesloten voor de branche ziekenhuizen. In het principeakkoord zijn zaken als loonsverhoging, generatiebeleid en het veel bediscussieerde ORT-vraagstuk opgelost.

Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Voor werknemers is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3,75 procent. Daarnaast wordt de opbouw van het vakantiegeld verhoogd naar 8,33 procent.

Cao-partijen hebben ook afspraken gemaakt over generatiebeleid dat op 1 januari 2018 wordt ingevoerd. Het generatiebeleid zorgt ervoor dat oudere medewerkers op vrijwillige basis minder kunnen werken en op een gezonde manier hun AOW-leeftijd kunnen halen. Wel vinden de cao-partijen dat eerst de opgebouwde PLB-uren (het Persoonlijk Levensfase Budget) moeten zijn opgemaakt.

ORT

Van 2017 tot en met 2019 krijgt ziekenhuispersoneel een financiële tegemoetkoming van 8,3 procent over de mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over de jaren 2012, 2013 en 2014.

Alle medewerkers krijgen volgens het principeakkoord in 2017 en 2018 een eenmalige uitkering van 200 euro. In 2019 volgt nog een eenmalige uitkering van 125 euro.

Oplossingen

De vakbonden zijn tevreden over het resultaat. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "Er zijn goede afspraken gemaakt die oplossingen bieden voor de huidige problemen op de arbeidsmarkt, zoals een generatiepact en meer mogelijkheden om mantelzorg te kunnen verlenen. Daarnaast gaan werknemers er ruim 4 procent op vooruit en komen er 2 duizend echte banen bij in de sector."

Eind april klapte het overleg tussen de cao-partijen nog, nadat de NVZ de vakbonden in de zorg een "onmogelijk eindbod" had gedaan wat betreft loon, generatiebeleid en de achterstallige onregelmatigheidstoeslag over vakantie- en verlofperiodes. "Het eindbod getuigt van geen greintje respect richting de werknemers", zei Merlijn toen. Vakbonden NU’91, FNV en CNV kondigden hierop acties in de ziekenhuizen aan. 

Rechtszaken

Ook liet NU’91 toen weten nieuwe rechtszaken te zullen starten om de nog niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over de jaren 2012, 2013 en 2014 via de rechter af te dwingen. Het voorstel van de NVZ om uitbetaling te koppelen aan de eis dat vakbonden dan geen juridische claims meer mogen neerleggen over deze toeslag, was voor de bond onacceptabel.

Die clausule vervalt in het nieuwe akkoord, tot vreugde van NU’91. De beslissing of de honderd rechtszaken die al zijn gestart worden voortgezet, ligt volgens de vakbond bij de leden. Karin Weerts, woordvoerder van NU’91: "Het is aan hen om te beslissen of ze willen doorgaan met de juridische procedure, of dat ze het compensatievoorstel van de ziekenhuizen afwachten."

Volgens de bonden heeft de dreiging van acties en juridische claims eraan bijgedragen dat er nu alsnog een akkoord is gekomen. Merlijn: "We hopen dat hierdoor veel jongeren kiezen voor een baan in het ziekenhuis waar zij kunnen doorstromen naar arbeidsplaatsen waar nu tekorten zijn. Daarmee houden we de kwaliteit van de zorg in stand." 

Generatiepact

Het afgesproken generatiepact moet volgens FNV leiden tot nieuwe banen, doordat het oudere werknemers in de gelegenheid stelt gas terug te nemen en zo plaats te maken voor jongeren. "Zo blijft de kennis en ervaring in huis en kunnen de oudere werknemers die doorgeven aan de jongeren," aldus Merlijn. "Op hun beurt stromen de jongeren makkelijker door naar hogere of gespecialiseerde functies en blijven zo binnen dezelfde organisatie in dienst. We creëren hiermee tenminste 2.000 nieuwe vaste banen. Deze afspraken dragen bij aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt."

De nieuwe Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top