ACTUEEL

ActiZ-leden definitief akkoord met nieuwe structuur

De algemene ledenvergadering van brancheorganisatie ActiZ heeft op 31 mei de nieuwe verenigingsstructuur, het implementatieplan en het profiel van de nieuwe voorzitter vastgesteld. De nieuwe verenigingsstructuur krijgt op 1 januari 2018 definitief vorm met een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter.

"Met veel vertrouwen zie ik de toekomst van ActiZ tegemoet", reageert voorzitter Guus van Montfort. "De nadrukkelijke wens van de leden voor meer interactie en participatie is gehonoreerd, met als resultaat een nieuwe verenigingsstructuur waarin vernieuwing, continuïteit en diversiteit gewaarborgd zijn."

Segmenten

De contouren van de nieuwe vereniging werden begin april al duidelijk.  De structuur gaat uit van vier segmenten: Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg en Jeugd en twee branche brede thema’s: Arbeid en Informatisering. Voor ieder segment en ieder thema is een kerngroep of ledencommissie verantwoordelijk. Het ActiZ-bestuur zorgt voor de samenhang en de verbinding en voor een krachtig en eensluidende boodschap in de lobby en de media.

Volgens betrokkenen zorgt de nieuwe structuur er voor dat ActiZ ook in de toekomst een vereniging blijft waar leden samen werken aan de randvoorwaarden van liefdevolle zorg voor ouderen en langdurig zieken. Een vereniging ook waarin leden via een open dialoog en op een interactieve en inspirerende wijze samenwerken.

ActiZ wil zich ook binnen de nieuwe verenigingsstructuur blijven inzetten voor de hoognodige vernieuwing op verschillende terreinen, waaronder eerstelijnsverblijf, vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarktbeleid en nieuwe vormen van bekostiging.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top