Finance

Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg ondertekend

Minister Edith Schippers (VWS) en partijen in de medisch specialistische zorg hebben vandaag het Hoofdlijnenakkoord 2018 ondertekend. Op 21 april hadden de betrokken partijen, waaronder ziekenhuizen en zorgverzekeraars, hierover al een onderhandelaarsakkoord bereikt. Alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd.

Afgesproken is dat het ziekenhuisbudget in 2018 met maximaal 1,6 procent mag groeien. Rekening houdend met eerdere afspraken over kostenbeperkingen die nog ingevuld moeten worden, komt de stijging neer op 1,4 procent, zo laat het ministerie donderdag weten.                                                 

In totaal komt er in 2018 een bedrag van bijna 22 miljard euro beschikbaar voor medisch specialistische zorg. Er komt extra geld voor de inkoop van meer eerstelijnsverblijf, zodat er een snellere uitstroom van patiënten uit ziekenhuizen kan plaatsvinden.

E-health 

Naast de financiële afspraken zijn er plannen gemaakt om de zorg verder te verbeteren. Het accent ligt daarbij op de inzet op e-health en innovatie, verdere vergroting van inzicht in kwaliteit en uitkomsten van zorg, vermindering van de bureaucratie voor professionals, verdere aanpak van de stijgende kosten van geneesmiddelen, oplossen van arbeidsmarktknelpunten en het voorkomen en bestrijden van wachtlijsten.

Daarnaast zetten partijen in op "de juiste zorg op de juiste plek" via onder meer substitutie van medisch-specialistische zorg naar huisartsenzorg en via effectieve inzet van wijkverpleging. Ook dit moet ertoe leiden dat geen onnodig dure medisch-specialistische zorg verleend hoeft te worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top