ACTUEEL

Westfriesgasthuis gaat fouten te lijf vóór oordeel IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Westfriesgasthuis tijdens een recent inspectiebezoek gewezen op tekortkomingen in de toepassing van het Convenant Medische Technologie. Het ziekenhuis heeft een interventieteam aangesteld dat direct aan de slag gaat om de naleving van het convenant te verbeteren. Normaliter doen zorgorganisaties dit pas nadat de IGZ een formeel oordeel heeft uitgesproken.

De IGZ bezocht het Westfriesgasthuis op 8 juni jongstleden. De inspectie heeft het ziekenhuis "terecht gewezen op een aantal tekortkomingen" in de toepassing van het Convenant Medische Technologie, laat woordvoerder Esther Muusse weten. "Als het gaat om kwaliteit van zorg, doen we als ziekenhuis geen enkele concessie. Daarom is, nog voor IGZ een oordeel uitspreekt, een interventieteam direct aan de slag gegaan om de naleving van het convenant te verbeteren."

"Onze medewerkers en medisch specialisten zijn opgeleid om medische technologie, van pleisters en hechtdraad tot aan infuuspompen en CT-scans op de juiste wijze in te zetten voor een optimale behandeling van de patiënt. We weten dat de technologie goed is en onze mensen bekwaam zijn in de uitoefening van hun vak."

Niettemin schiet het ziekenhuis tekort in het aantonen in registraties van de vakbekwaamheid van de medewerkers. Daarom gaat het interventieteam portfolio’s bijwerken van medisch specialisten en verpleegkundigen die de bevoegdheid en bekwaamheid aantonen voor het uitvoeren van procedures en gebruik medische hulpmiddelen.

Risico inventarisaties

Verder gaat het interventieteam aan de slag met het verbeteren van de verslaglegging van de risico inventarisaties die het ziekenhuis doet bij de aanschaf van een apparaat of hulpmiddel; het verbeteren van de inzichtelijkheid van status van onderhoud apparatuur of hulpmiddelen; en het beter vastleggen van borging van afspraken.

Bij een eerder inspectiebezoek is de naleving van het Convenant Medische Technologie door de fusiepartner het Waterland Ziekenhuis als best practice betiteld. De collega's uit Purmerend helpen het ziekenhuis in Hoorn dan ook om dit op orde te krijgen.

Het Convenant Medische Technologie geeft een nadere invulling aan de risicobeheersing en de veilige toepassing van medische technologie binnen de ziekenhuiszorg. De IGZ noemt het convenant "een belangrijke veldstandaard op een gebied waar directe risico's voor de patiëntveiligheid bestaan". Over deze risico's heeft de inspectie de afgelopen jaren meerdere keren gerapporteerd, met als algemene conclusie dat er verbetering nodig is in het veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top