ACTUEEL

Veel gemeenten gebruiken standaarden jeugdzorg

Gemeenten maken consequent gebruik van de standaarden voor inkoop en administratie die zijn afgesproken om de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wmo terug te brengen. Dat blijkt uit een inventarisatie van i-Sociaal Domein, het programma dat gemeenten en zorgaanbieders helpt met de administratie.

Dat meldt VNG.

Gemeenten en zorgaanbieders hebben afgesproken de standaarden in hun administratieve processen te zullen gebruiken. De standaardisatie voorkomt dat zorgaanbieders voor elke gemeente aan verschillende administratieve vereisten moeten voldoen. Doel is om de administratieve lasten te verminderen, zodat er meer geld overblijft voor hulpverlening.

Positief

Het programma i-Sociaal Domein heeft per jeugdregio, waarbinnen gemeenten gezamenlijk jeugdhulp inkopen, in beeld gebracht in hoeverre gemeenten de standaarden en voorzieningen toepassen. Het beeld is positief, aldus VNG: de standaarden worden gemiddeld gezien voor ruim tachtig procent consistent toegepast.

In de koploperregio's passen gemeenten de standaarden voor 90 tot 100 procent consequent toe. Enkele jeugdregio’s zijn minder ver. Zij krijgen ondersteuning van i-Sociaal Domein bij het verbeteren van de toepassing van de standaarden.

Ook de toepassing van de standaarden in de Wmo-regio’s wordt in beeld gebracht. De uitkomsten van deze inventarisatie volgen in het najaar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top