ACTUEEL

Zorgverleners Zwolle willen heropnames COPD reduceren

De longafdeling van Isala ziekenhuis en de huisartsen zorggroep Medrie willen het aantal heropnames van mensen met COPD in de regio Zwolle verminderen. Met dit doel werken ze samen en implementeren ze een regionaal transmuraal zorgpad op, inclusief ontslagtraject dat "optimaal" bijdraagt aan verkleining van de kans op een heropname.

Belangrijke uitgangspunten in het project zijn de inzet van wijkverpleging als schakel tussen de eerste en tweedelijns keten en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van de COPD-patiënt. In de nieuwe werkwijze brengt een long- of COPD-nazorgverpleegkundige een thuisbezoek in de eerste week na ontslag; krijgt de patiënt informatie op schrift; wordt een longaanval-actieplan ingezet om zelfmanagement van de patiënt te bevorderen; maken de eerste en tweede lijn afspraken over communicatie en overdracht; en vindt er thuisbezoek plaats van een eerstelijns COPD-fysiotherapeut in de eerste week na ontslag.

Evaluatie

De pilot loopt van juli tot en met september 2017. In deze periode worden tien patiënten volgens de nieuwe werkafspraken begeleid bij ontslag uit Isala. Na afloop van de pilot volgt een evaluatie en worden werkafspraken waar nodig aangescherpt. Daarna zal de werkwijze gebruikt worden voor alle COPD-patiënten in de regio Zwolle.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top