ACTUEEL

RIVM: geen acuut risico door vervuilde eieren

Het eten van eieren die de giftige stof fipronil bevatten, levert geen acute gezondheidseffecten op. Dat is de inschatting van twee toxicologen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Over mogelijke gevolgen die op langere termijn optreden door het eten van de besmette eieren is volgens hen nu nog niets met zekerheid te zeggen.

"We missen een stuk informatie over de blootstelling. De vraag is hoe lang de eieren met fipronil al op de markt zijn en hoeveel fipronil daar in heeft gezeten", legden toxicologen Janine Ezendam en Jacqueline van Engelen woensdag uit. Maar wat korte termijneffecten betreft, is er geen reden tot zorg, zeggen ze. De hoeveelheden fipronil die via bestrijdingsmiddelen in eieren terecht zijn gekomen, zijn daarvoor te laag.

De dosis fipronil die in de onderzochte eieren zit, is weliswaar licht boven de grens die in de EU geldt als veilig bij kortdurende blootstelling, maar de deskundigen wijzen erop dat de marge groot is. Bij het vaststellen van dit soort waarden wordt de dosis die voor proefdieren net niet schadelijk is voor de zekerheid gedeeld door een veiligheidsfactor. Standaard is die honderd.

Ezendam en Van Engelen verwijzen naar voorvallen waarbij mensen probeerden zelfmoord te plegen door een zeer grote hoeveelheid fipronil in te nemen. "Zij werden wel ziek, maar knapten binnen enkele dagen ook weer op."

ChickFriend

Het bedrijf ChickFriend gebruikte het bestrijdingsmiddel waar fipronil in blijkt te zitten vorig jaar ook al om bloedluis in stallen tegen te gaan.

De vraag of consumptie van de vervuilde eieren over een langere periode achtereen ook schadelijk is, is lastig te beantwoorden. Volgens de toxicologen is meer informatie nodig over de blootstelling aan fipronil. De duur en omvang van die blootstelling zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

3 augustus 2017

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA):
Eerst was het beter geen eieren te eten met de opgegeven codes, even later kon je beter voorlopig helemaal geen eieren eten, toen je kinderen niet, en later toch weer wel, de vervuilde eieren waren uit de schappen gehaald. Maar er moesten nog wel onderzoeksresultaten van bedrijven binnenkomen (van wie nog eieren in de schappen lagen).
LTO (de pluimveehouders):
'De NVWA heeft voor z’n beurt gepraat. Het kost ons miljoenen. Nu eten mensen de eieren ook niet waar niets mee aan de hand is. Het gifpercentage is maar iets boven de norm.' (in werkelijkheid factor 5).
RIVM:
'Risico’s (op de korte termijn) vallen mee. Je kunt er zelfs geen zelfmoord mee plegen. Mensen die dit gif ervoor gebruikten knapten weer op. De Europese normen zijn nogal streng opgesteld dus de risico's (op korte termijn) zijn klein.'
De consument / ondergetekende: De instanties vliegen elkaar maar lekker in de haren in de gebruikelijke jacht op de slachtofferrol. Wie van hen is nog te vertrouwen als het om miljoenen euro’s en misschien wel een riskante rechtsgang gaat. Ik trek m’n eigen plan en richt m’n focus om waar het werkelijk om ging voordat afleidende discussies de overhand kregen; namelijk er zijn eieren met gif. Een ei hoort erbij, maar even niet voor mij.

Top