ACTUEEL

Minder Nederlanders slikken antidepressiva

Apothekers hebben in 2016 voor het eerst aan minder mensen een antidepressivum verstrekt. Hiermee is mogelijk een einde gekomen aan de jarenlange groei van het aantal antidepressivagebruikers. Dat meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Zo’n 1,1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Apothekers verstrekten vorig jaar aan bijna veertienduizend minder mensen een antidepressivum dan in 2015. Het aantal antidepressivagebruikers lag daarmee vorig jaar 1,6 procent onder het niveau van 2015. In de jaren daarvoor nam het aantal gebruikers met gemiddeld 1,5 procent per jaar toe. Het is volgens het Pharmaceutisch Weekblad nog te vroeg om te concluderen dat de afname in 2016 een definitieve breuk met deze trend betekent.

Ouderen gebruiken vaker een antidepressivum. In de leeftijdscategorie van 52 tot en met 62 jaar gebruikten in 2016 minstens 110 van de duizend inwoners een antidepressivum. Vanaf 62 jaar neemt dat aandeel af, om pas weer bij de 76-jarigen boven de 110 per duizend inwoners uit te komen. Bij mensen boven die leeftijd neemt het aantal antidepressivagebruikers per duizend inwoners alleen maar toe.

Meer vrouwen dan mannen

Meer vrouwen dan mannen gebruiken antidepressiva. Voor alle leeftijden vanaf vijftien jaar geldt dat in vergelijking met mannen ongeveer tweemaal zoveel vrouwen per duizend vrouwen antidepressiva gebruiken.

Het meest gebruikte antidepressivum in 2016 is het zogeheten tricyclische antidepressivum amitriptyline met 210 duizend gebruikers. Citalopram en paroxetine, beide behorend tot de SSRI’s, hebben vrijwel evenveel gebruikers (ongeveer 180 duizend), mirtazapine (overige antidepressiva) werd door 130 duizend mensen gebruikt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top