HRM

Medewerkers HWW Zorg voeren actie bij ministerie

Vijftig medewerkers van HWW Zorg zijn woensdag bij het ministerie van VWS langsgegaan om te protesteren tegen het gedwongen ontslag van veertig collega’s. De medewerkers hebben een reddingsboei uitgereikt aan Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg van het ministerie.

"Medewerkers van HWW Zorg hebben de afgelopen weken al vele malen actie gevoerd en hun eisen kenbaar gemaakt om hun raad van bestuur ervan te weerhouden om mensen te ontslaan", zegt John van Mullem, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. "We hopen nu dat het ministerie ingrijpt en de zorg in Den Haag redt." 

HWW Zorg maakt donderdag bekend wie er bij de zorginstelling moeten vertrekken. Het gaat om veertig medewerkers met niveau 2. De maatregelen zijn volgens HWW Zorg noodzakelijk om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. De zorg thuis wordt steeds zwaarder en complexer en medewerkers van niveau 2 beschikken niet over de benodigde kennis en kunde om die zorg te kunnen leveren, aldus HWW Zorg.

Wijkteams

De organisatie heeft daarom besloten alleen nog medewerkers van niveau 3 of hoger in te zetten in de wijkteams. Van de in totaal 250 medewerkers van HWW Zorg die tot niveau 2 zijn opgeleid gaan er honderd een driejarige opleiding volgen om erna op een hoger niveau aan de slag te kunnen gaan. Een ander deel krijgt een andere baan binnen HWW Zorg. Voor veertig medewerkers geldt dat ze boventallig zijn. HWW Zorg heeft voor deze mensen een sociaal plan opgesteld waarin geregeld is dat ze worden begeleid van werk naar werk. 

Van Mullem vindt het "onbegrijpelijk" dat er mensen uit moeten: "Enerzijds wil HWW van ruim honderd medewerkers afscheid nemen, terwijl ze anderzijds stapels zzp’ers en uitzendkrachten inhuren om de roosters te vullen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Irenea Scholten

18 augustus 2017

Herkenbaar dilemma! Als we de kranten lezen zien we dat wegens ernstige krapte op de arbeidsmarkt medewerkers in de zorg hard nodig zijn. Aan de andere kant kennen we ook allemaal de kritiek op de kwaliteit in de media over ouderenzorg en de politieke eis van hoger opgeleide medewerkers ivm toenemende zorgzwaarte en complexer werk. (Is een zorginstelling in de regio Rotterdam nog niet zo lang geleden hier niet ee in het nieuws geweest?!)
Te denken valt aan intensieve dementiezorg .... ook nog steeds voor een deel 'zonder behandeling', coördinatie van zorg, opvang en begeleidining van de (overbelaste en soms overspannen) mantelzorgers, managen van de verwachtingen, e-Health, methodisch werken en rapporteren, zinvolle dagbesteding en werken met levensverhalen.
En dat terwijl er steeds kritischer wordt geïndiceerd en de zorgrelatie steeds korter duurt. Naast een enorme administratieve belasting trekt dit ook een wissel op de emotionele veerkracht van de mensen die het dichts bij onze 'klanten' staan.
Wat is dan wijsheid? Wachten tot de IGZ, zorgverzekeraar, NZA of de clientenraad een grens trekt en er gedwongen ingegrepen moet worden of toch maar een weloverwogen plan waarbij helaas niet voor iedereen ruimte is maar waarbij wel aandacht is voor externe kansen (en die zijn er volop)?
Ja ..... en dan lopen we inderdaad het risico dat er veel te dure uitzendkrachten en zzp-ers (de eerder ontslagen niveau 2 medewerkers?) het werk tijdelijk over moeten nemen.
Er ontstaat een bijna onbestuurlijke situatie in de zorg, als er geen Deltaplan wordt ontwikkeld waarbij niet alleen de thuiszorg, wijkverpleging en verpleeghuizen betrokken zijn, maar ook de ziekenhuizen, poliklinieken en spoedeisende hulp. Want in al deze sectoren zullen ouderen de komende jaren nog meer en intensievere zorg behoeven dan nu al het geval is.
En tot slot: wat is goede ouderenzorg? Waar sturen we op en waar worden de beschikbare mensen en middelen opgezet.
Kortom: een creatief Deltaplan om alle waardevolle mensen gemotiveerd en aangehaakt te houden. We hebben ze de komende jaren hard nodig!!!

Top