Finance

Subsidie zorginfrastructuur deels naar gemeenten

Het ministerie van VWS beëindigt eind dit jaar de Subsidieregeling Zorginfrastructuur, waaruit onder meer alarmeringssystemen voor ouderen worden betaald. Het deel van het geld dat bedoeld was voor de langdurige zorg gaat voortaan naar gemeenten, die daarmee onder meer woningcorporaties betalen voor alarmeringssystemen of innovaties als domotica.

Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zo is te lezen op de website van Aedes, de koepel van woningcorporaties.

Verder voegt het Rijk in 2018 structureel een bedrag van 27,8 miljoen euro toe aan de uitkering voor het sociaal domein in het gemeentefonds. Aedes is kritisch over de nieuwe regeling. Het budget wordt namelijk niet geoormerkt voor bepaalde uitgaven.

"Gemeente hebben de beleidsvrijheid om het geld in te zetten voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Zorgorganisaties moeten voor de voortzetting van de bekostiging van de zorginfrastructuur nu afspraken maken met gemeenten. Gemeenten hebben geen verplichting om nog lopende initiatieven van aanbieders te blijven ondersteunen", aldus de woonkoepel.

VWS werkt aan een nieuwe regeling voor de financiering van nieuwe projecten vanaf januari 2019. Het is nog niet duidelijk hoe deze regeling er uit komt te zien.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top