ACTUEEL

VGN wil van kabinet aandacht voor gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is ‘verontrust’ over het feit dat gehandicaptenzorg in het nieuwe kabinet wordt ondergebracht bij de beoogde Minister voor Ouderenzorg. Voorzitter Femke Halsema dringt in een brief aan formateur Mark Rutte aan op “een voorname plaats” voor de gehandicaptenzorg, zowel in de portefeuilleverdeling als in de financiële en inhoudelijke prioriteiten.

Halsema vraagt bijzondere aandacht voor drie onderwerpen. Omdat het aantal cliënten met een zeer zware zorgbehoefte groeit zijn volgens Halsema gerichte investeringen en beleidsmatige aanpassing nodig teneinde de kwaliteit van de zorg overeind te houden. Daarnaast wijst Halsema er op dat de groeiende groep cliënten met een licht verstandelijke beperking in de knel komt door gebrek aan ondersteuning op het gebied van inkomen, wonen en onderwijs of werk. Volgens Halsema bestaat deze ondersteuning  “nu hoofdzakelijk op papier (en niet in de praktijk) en dat geeft onnodig individueel leed en grote maatschappelijke kosten”.

Ook staat de gehandicaptenzorg volgens Halsema aan het begin van een technologische revolutie. Apps, robotica en domotica kunnen de zorg en zelfstandigheid van cliënten vergroten, maar brengen ook risico’s en ethische dilemma’s mee gemoeid. Bovendien vragen deze slimme hulpmiddelen om een herdefiniëring van de rol en taken van zorgmedewerkers. Dit heeft weer gevolgen voor het curriculum op opleidingen, als ook voor de huidige zorgarrangementen en de wettelijke begrenzingen van WLZ en WMO.

Onder aan de ladder

Halsema stipt ook nog de afschaffing van de loonkostensubsidie voor mensen met een beperking aan. “Het kan en zal je bedoeling niet zijn dat de zorg voor mensen met een beperking onder aan de ladder van politieke prioriteiten belandt”, schrijft Halsema. “Ik wil je dan ook dringend vragen om de betrokkenheid van dit kabinet bij de kwaliteit van leven van mensen met een beperking beter zichtbaar te maken in de portefeuilleverdeling en beleidskeuzes.”

In een recent interview met Skipr uitte Halsema in algemene zin ook al haar zorgen over het gebrek aan aandacht van de politiek voor de gehandicaptenzorg.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top