HRM

Warande maakte fouten bij ontslag bestuursvoorzitter

De raad van toezicht van stichting Warande, een organisatie voor zorg aan senioren, heeft fouten gemaakt bij het ontslag van voormalig bestuursvoorzitter Moniek van Jaarsveld. De stichting moet Van Jaarsveld daarom een vergoeding betalen van 50 duizend euro, meldt het AD op basis van een uitspraak van de kantonrechter.

Met de rechterlijke uitspraak wordt het contract van Van Jaarsveld officieel ontbonden. Omdat zij een opzegtermijn had van zes maanden, blijft ze hierdoor nog tot 1 mei 2018 salaris ontvangen. Ook heeft de oud-bestuurder recht op een wettelijke transitievergoeding van bijna 154 duizend euro, aldus het AD.

Van Jaarsveld werd afgelopen voorjaar op non-actief gesteld. De raad van toezicht van Warande had er geen vertrouwen in dat zij de problemen waar de zorginstelling mee kampte kon oplossen. 

De rechter stelt dat Van Jaarsveld geen reëel beeld had van de situatie bij Warande. Desondanks vindt hij dat Warande als werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door niet de juiste procedure te volgen richting het ontslag van Van Jaarsveld. Zo zou de raad sinds december 2016 meerdere verontrustende signalen van toezichthouders en medewerkers over het functioneren van Van Jaarsveld hebben ontvangen, maar die nooit met haar hebben besproken. 

Inspectie

In november 2016 had de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tekortkomingen vastgesteld bij Warande, waaronder problemen met de medicatieveiligheid en cliëntdossiers. Die problemen wist de instelling slechts deels op te lossen, waarna de inspectie in april opnieuw een aanwijzing gaf. Ook plaatste IGZ Warande in 2016 op een lijst van zorginstellingen die extra aandacht behoeven, omdat op verschillende locaties de zorg niet orde zou zijn. Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de raad van toezicht eind 2016 nog het vertrouwen uitsprak in Van Jaarsveld.

 

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Leendert Smit

7 november 2017

De uitspraak van de kantonrechter is te downloaden met de volgende url: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5467&showbutton=true

Het AD heeft overigens de uitspraak niet helemaal goed gelezen. De conclusie in de slotalinea van het skiprbericht betrof de conclusie van de Commissie van Advies en Bemiddeling dat door de publikatie door de Raad van Toezicht op het Intranet en de website een bemiddelingspoging door deze commissie onmogelijk was gemaakt, waardoor deze slechts enkel kon constateren dat de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord was. Bemiddeling was immers niet meer mogelijk. De commissie van Advies en Bemiddeling achtte voor die gang van zaken de Raad van Toezicht in ernstige mate verwijtbaar. Een conclusie die de kantonrechter daarna tot de zijne maakte.

T. Prins

8 november 2017

Het toont eens te meer aan dat het hoog tijd wordt dat er strengere kwaliteitseisen aan toezichthouders worden gesteld. Falende toezichthouders ervaren nauwelijks consequenties, blijven redelijk anoniem, en worden even makkelijk elders weer benoemd. De zorg zou een voorbeeld moeten nemen aan de woningbouwsector.

Jan Mulder

8 november 2017

In het bestuursverslag van Warande over 2016 dd 18 mei 2017 zijn de leden van de Raad van Toezicht van Warande per 31 december 2016 (alsmede hun benoemingsdatum en nevenfuncties) te vinden op pag 11:
http://www.warandeweb.nl/sites/default/files/documenten/bestuursverslag-2016-warande.pdf
Het zijn niet de minsten of geringsten in de Raad van Toezicht van Warande: een burgemeester tevens accountancy examinator, vicevoorzitter; diverse managementconsultants e.d. bijna allemaal ook lid van een Raad van Toezicht bij andere instellingen. De kroon spant de voorzitter van de Raad van Toezicht van Warande: mw mr M.E.P. Sanders, onder meer vice-presidentcommissaris van de beursgenoteerde onderneming Sterngroep (info website van de Sterngroep), maar ook volgens haar eigen mededeling op www.shaerpa.org/wie-we-zijn/maja-sanders/ , onder meer al "gedurende meer dan 10 jaar docent op het gebied van kunst en kunde van het toezicht houden". Een expert dus op het gebied van "kunst en kunde van het toezichthouden" en dan van de rechter als toezichthouder het oordeel krijgen "zeer verwijtbaar handelen". Lijkt me goed staan op je CV.

Jan Mulder

10 november 2017

RTL Nieuws van 8 november:
https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/blunderende-toezichthouders-zorginstelling-warande-blijven-zitten

"Blunderende toezichthouders zorginstelling Warande blijven zitten"

"De toezichthouders van zorginstelling Warande blijven zitten, ondanks fouten die zijn gemaakt in de ontslagprocedure van topvrouw Moniek van Jaarsveld. (...) Voorzitter Maja Sanders van de Raad van Toezicht wil niet persoonlijk commentaar geven. Maar uit een persverklaring die Warande vandaag rondstuurde, blijkt dat zij zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de gemaakte fouten. 'Het besluit is een unanieme (…) keuze geweest.'

Navraag, aldus rtlnieuws, leert dat Sanders, die carrière maakte in de wereld van de private equity en ook toezicht houdt bij de beursgenoteerde autohandel Stern, dan ook niet van plan is om haar functie neer te leggen. Ook de rest van de toezichthouders 'blijft gewoon zitten', aldus woordvoerster Lidewij Hartman.

Verantwoordelijke toezichthouders
Naast Sanders bestaat de raad van toezicht uit burgemeester van Eemnes Roland van Benthem, zorgbestuurder Willem den Hartog, organisatieadviseur Mat Botman, voormalig Tweede Kamerlid Janneke Schermers, vastgoedadviseur Sicco Timmerman en consultant Anemone Bögels.

Toezichthouders Botman en Bögels willen niet reageren op de vraag of zij als gevolg van de fouten overwegen op te stappen.
De eerste termijn van voorzitter Sanders loopt in maart af. De woordvoerster van Warande kan niet zeggen of zij zich wil voordragen voor herbenoeming. 'Op dit moment acht de Raad het belangrijk dat de zorg en veiligheid voor bewoners gewaarborgd is en dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe bestuurder kan worden aangesteld.' " Tot zover het bericht van RTL-Nieuws.

Ik zou zeggen: laat een wakkere journalist eens kijken wie er in de Raad van Toezicht zaten ten tijde van het bouwdebacle van het ROC Leiden. Dan kom je de naam van Maja Sanders ook tegen: https://profielen.hr.nl/2015/ook-oud-leden-raad-van-toezicht-roc-leiden-mogelijk-aansprakelijk-gesteld/

En misschien wordt het ook eens tijd om te kijken naar het heden en verleden van de huidige interimbestuurder van Warande, ene heer Weda, wiens oordeel volgens de uitspraak van de kantonrechter bij de besluitvorming van de Raad van Toezicht een rol speelde. Hij is als interimbestuurder actief binnen Warande sinds november vorig jaar en ten tijde van de dwang-en-lastgeving verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en sinds de nonactiefstelling van Van Jaarsveld sinds april volledig verantwoordelijk voor Warande. Weda was in 2013 bestuurder van de TMZ-groep in Twente. In november 2013 stapten daar - blijkens het jaarverslag - vier leden van de Raad van Toezicht op, waaronder de voorzitter en de vice-voorzitter. Volgens almelonieuws.nl omdat zij met Weda niet langer door één deur konden. ("Een maand geleden stapten de bestuursleden Rob Admiraal, Harm Mannak, Herman Spenkelink en Annemarie Koster al op, omdat zij niet langer met Weda door één deur konden"). Een maand later, december 2013, schreef Tubantia: "Peter Weda, de topman van TriviumMeulenbeltZorg, heeft vrijdag zijn functie neergelegd. Hij deed dat nadat de ondernemingsraad en het managementteam het vertrouwen in hem hadden opgezegd. (...) Weda ondervond groeiende weerstand tegen zijn eigenmachtige manier van leiding geven". In het jaarverslag van de TMZ-groep 2013 vermeldde de OR: "Structurele problemen met de Raad van Bestuur – onder andere verschillen van inzicht en groeiende ontevredenheid over het te laat betrokken worden bij onderwerpen die van belang waren voor de OR en op momenten dat besluiten/processen reeds onomkeerbaar waren - hebben er eind 2013 toe geleid dat de OR het vertrouwen in de (WOR) bestuurder heeft opgezegd". "Dwingend optreden", medezeggenschap te laat betrekken bij onomkeerbare besluiten, leden Raad van Toezicht die opstappen omdat ze niet meer met hem door één deur kunnen. Dat zijn nogal ernstige dingen. Hoe loopt dat onder zijn leiding bij het huidige Warande? Hoe is zijn relatie daar met de medezeggenschapsorganen en managers? Daar ben ik best nieuwsgierig naar. Er is immers een oud Nederlands gezegde: "een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken".

Top