ACTUEEL

De Jonge eindverantwoordelijke op VWS

Hugo de Jonge is als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de eindverantwoordelijke op het departement. Dat blijkt uit een brief van de drie bewindslieden op VWS aan de Tweede Kamer over de verdeling van hun portefeuilles.

Sinds de benoeming van de Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD), maar ook andere duo-ministers in het nieuwe kabinet, zijn er uit de Eerste en Tweede Kamer vragen gekomen over de verdeling van taken en met name over eindverantwoordelijkheid. Die vragen lijken met de brief van de bewindslieden, mede ondertekend door staatssecretaris Paul Blokhuis (CU), beantwoord.

De Jonge wordt dus als minister van VWS eindverantwoordelijke. In zijn portefeuille heeft hij Care, Wlz, Wmo en mantelzorg, jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, wijkverpleegkundige zorg,  het persoonsgebonden budget en medisch-ethische vraagstukken.

Bruno Bruins is als minister voor Medische Zorg en Sport verantwoordelijk voor cure, Zorgverzekeringswet, zorgtoeslag en pakketbeheer,  curatieve Zorg, drugs, voedselveiligheid, genees- en hulpmiddelen, gezondheidsbescherming, infectieziektebestrijding, medische (bio-)technologie en sportbeleid.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis is verantwoordelijk voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers, de ggz, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, preventie, gezondheidsbevordering (leefstijl), het VWS domein voor de BES eilanden en de maatschappelijke diensttijd

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

13 november 2017

De schotten zijn nu opgetrokken tot en met de burelen van de bewindslieden in Den Haag.

Top