ACTUEEL

'Test eerder op hartkwalen na zwangerschapsvergiftiging'

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben opgelopen moeten eerder getest worden op hart- en vaatziekten. Uit promotieonderzoek van Gerbrand Zoet van het UMC Utrecht blijkt dat deze vrouwen op jongere leeftijd al een grotere kans hebben op bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte. Nu wordt vrouwen aangeraden op hun vijftigste naar de huisarts te gaan voor controle.

Zoet onderzocht de afgelopen drie jaar ruim 160 vrouwen in de leeftijd van 45 tot 55 jaar die een zwangerschapsvergiftiging opliepen. Hij zag dat bij deze groep het percentage vrouwen met slagaderverkalking een stuk hoger ligt dan bij vrouwen die een normale bevalling hebben gehad. "Bij bijna een derde van de onderzochte vrouwen, 30 procent, was er schade te zien aan hart en vaten. Bij 'gezonde' vrouwen is dat slechts 18 procent. Een significant verschil dus dat wordt veroorzaakt door een extreem hoge bloeddruk die vrouwen hebben tijdens een zwangerschapsvergiftiging."

Ook werd tijdens het onderzoek duidelijk dat vijftig procent van de onderzochte vrouwen zogeheten plaques in de kransslagader had. Zoet: "Die plaques in hun vaten kunnen leiden tot een hartinfarct. Bij gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd ligt dit percentage veel lager, bij slechts 7 procent van hen zijn dergelijke vetophopingen zichtbaar in de slagaderen."

Advies

Dat vrouwen na een zwangerschapsvergiftiging een grotere kans hebben op een beroerte of hartinfarct, was al bekend. Maar er werd vanuit gegaan dat dit pas op latere leeftijd het geval zou zijn. "Het advies voor deze vrouwen is om op je vijftigste naar de huisarts te gaan voor een controle van onder meer de bloeddruk en cholesterol", zegt Zoet. "Alleen in ons onderzoek zagen we dat er op een nog jongere leeftijd al duidelijke schade te zien is. Vrouwen moeten daarom nog eerder gecontroleerd worden, zodat er eventueel al eerder ingegrepen kan worden door bijvoorbeeld een behandeling met de juiste medicijnen."

Zoet wil het onderzoek nog verder uitbreiden en ook bij vrouwen onder de 40 kijken of ook zij na een zwangerschapsvergiftiging al duidelijke slagaderverkalking hebben. "Kort na een bevalling gaat het natuurlijk al een stuk beter met de moeder. En daarmee werd vaak gedacht dat de aandoening over was, logisch natuurlijk. Alleen nu blijkt wel heel duidelijk dat relatief snel na de bevalling er duidelijke gevolgen zijn van een vergiftiging. We zijn zeer benieuwd op welke leeftijd dit al zichtbaar is."

Zoet promoveert dinsdag op zijn onderzoek.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marcel Schouten

15 november 2017

Over de relatie tussen pre-eclampsie en hart- en vaatziekten wordt steeds meer bekend. Maar hoewel er in bovenstand artikel twee keer wordt gesproken over de gevolgen van de pre-eclampsie is het nog niet zo dat er niet veel bekend is over causaliteit. Het kan even goed zo zijn dat pre-eclampsie een vroege uiting is van een verstoorde vaatfunctie en dus een marker voor toekomstige hart- en vaatziekten ipv oorzaak. Mooi en waardevols onderzoeksveld waar hopelijk steeds meer ontdekkingen in gaan worden gedaan de komende jaren.

Top