ACTUEEL

'Medisch specialist bang voor aanklacht'

Uit angst voor een aanklacht laten medisch specialisten vaker onderzoeken doen bij patiënten en rapporteren ze incidenten minder snel. Het huidige verantwoordingssysteem werkt daardoor gedeeltelijk averechts, concludeert econoom Erik Renkema van de Rijksuniversiteit Groningen in een promotieonderzoek.

"Het risico op een potentiële aanklacht leidt ertoe dat een deel van de specialisten extra diagnostiek aanvraagt en meer terughoudend is in het rapporteren van incidenten. Ook zijn specialisten terughoudender in het bespreken van incidenten met patiënten en soms worden bepaalde behandelingen en patiënten gemeden", stelt Renkema.

Hij ondervroeg 31 medisch specialisten. De helft daarvan vreest om aangeklaagd te worden. "Het medisch tuchtrecht zorgt voor angst bij medisch specialisten om persoonlijk te worden veroordeeld. Die extra druk heeft onbedoelde negatieve gevolgen", aldus de onderzoeker.

Een medisch incident kan volgens hem grote gevolgen hebben voor de patiënt, maar ook voor de specialist. "In mijn ogen moet de focus meer komen te liggen op het verbeteren van de zorg en minder op de vraag wie het fout heeft gedaan. Die aanbeveling moet ook de politiek ter harte nemen." (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerben Welling

3 december 2017

Als ik het bericht op Skipr lees dan valt me de slotzin op. Meer focussen op leren en minder op straffen. Nu rijst de vraag of de angst voor straf terecht is, hoe vaak wordt daadwerkelijk gestraft? Uit een eerder onderzoek naar tuchtzaken bleek vooral dat de communicatie tussen de arts en de patiënt zo verstoord was dat de boosheid van de patiënt steeds verder toenam.
Wat moet je nu doen om dit te doorbreken? Investeer in een klimaat waarin snel met de patiënt gepraat wordt over wat er fout ging. Verspreid de goede voorbeelden in de organisatie, wat leverde de open communicatie mij op en wat leverde het de patiënt op. Investeer in nazorg voor betrokkenen.

Top