ACTUEEL

Ruurd Jan Roorda stapt op als bestuurslid Tergooi

Ruurd Jan Roorda legt per 1 mei 2018 zijn functie neer als lid van de raad van bestuur van het Tergooi Ziekenhuis. De bestuurder heeft besloten "een ander vervolg aan zijn arbeidscarrière te geven".

"Als bestuurder ben je dienstbaar aan de organisatie en moet je streven naar een periode van optimale inzet en effectiviteit", zegt Roorda. "Voor mij is - ook in eerdere betrekkingen - gebleken dat een dergelijke periode telkens ongeveer zes jaar beslaat. Daarom heb ik na een zeer intensieve bestuursperiode in Tergooi, waarin hard gewerkt is en we met elkaar veel hebben bereikt, besloten mij voor de komende jaren te willen oriënteren op een nieuwe uitdagende positie en werkzaamheden elders." Roorda wil zich naast bestuurlijke werkzaamheden meer op projectmatige-, advies-, coaching- en mediationwerkzaamheden gaan richten.

Roorda heeft ruim zes jaar als bestuurder voor Tergooi gewerkt, waarvan de eerste jaren als voorzitter. Per 1 mei 2017 is het voorzitterschap overgenomen door Hans den Hollander. Roorda besloot destijds zijn functie als voorzitter neer te leggen om ruimte te creëren voor het herstel van de verhoudingen tussen de raad van bestuur en de medische staf.

Tergooi raakte vorig jaar in opspraak na het overlijden van de jonge tophockeyer Rogier Mooij. Met name de afhandeling van de affaire, meer in het bijzonder de 'zwijgovereenkomst' met nabestaanden, kwam het ziekenhuis in Hilversum op zware kritiek te staan. Daarnaast sneuvelde in 2015 de voorgenomen fusie met Meander MC. Door dit alles was de samenwerking tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de medische staf onder druk komen te staan. 

Op koers

Roorda zegt desondanks terug te kijken op een hele mooie periode bij het Tergooi en is trots op "de resultaten en hoogtepunten die in de afgelopen jaren samen zijn bereikt". Volgens Roorda ligt het ziekenhuis inmiddels goed op koers, heeft het een sterke binding met de regio, met een moderne en gedragen visie op de toekomst. "Een nieuw vorm te geven ziekenhuistotaalconcept staat in de steigers; Nieuwbouw en het realiseren van een virtueel ziekenhuis zijn daarbij het wenkend perspectief. Ik ben er dankbaar voor, dat ik de afgelopen jaren leiding heb mogen geven aan deze betekenisvolle organisatie, met vele gedreven professionals en zeer gemotiveerde medewerkers heb mogen samenwerken, initiatieven heb mogen nemen, en daarmee een bijdrage heb mogen leveren aan toekomstbestendige zorg voor de regio Gooi en Vechtstreek. Dit maakt ook dat mijn besluit enigszins ambivalent is, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Tergooi ook de komende jaren vooruit zorgt."

Het Tergooi gaat op zoek naar een nieuw bestuurslid dat samen met voorzitter Den Hollander en de medische staf in de toekomst verder invulling zal geven aan de gekozen strategische koers, zoals die de afgelopen jaren is ingezet. Roorda gebruikt de komende periode, naast de uitvoering van zijn reguliere taken als bestuurder, om zijn opvolger in te werken op alle dossiers.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top