Finance

Tijdelijke oplossing tarievenkwestie jeugdhulp Alkmaar

Jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Alkmaar zijn tot een tijdelijke oplossing gekomen in de tarievenkwestie. De partijen hebben voor 2018 een overbruggingsregeling getroffen, zodat de beschikbaarheid van jeugdhulp volgend jaar gegarandeerd is en ouders en kinderen bij hun vertrouwde hulpverlener terechtkunnen.

In november maande de voorzieningenrechter jeugdzorgaanbieders en gemeenten met elkaar in gesprek te gaan over de tarieven voor jeugdhulp. De zorgaanbieders hadden een kort geding tegen de gemeenten aangespannen omdat ze de tarieven die de gemeenten in 2018 willen betalen te laag vinden. De rechter achtte dit op punten aannemelijk, maar vond de zaak te complex om al tot een voorlopige voorziening te komen. De rechter stelde dat de partijen moesten proberen er in overleg alsnog samen uit te komen.

Onderzoek

In afwachting van de resultaten van een breed tarievenonderzoek is er nu door de betrokken partijen een overbruggingsregeling voor 2018 afgesproken. Deze regeling geldt niet alleen voor de jeugdhulpaanbieders die met de gemeente in gesprek zijn gegaan, maar voor alle gecontracteerde aanbieders in de ambulante jeugdhulp in de regio. Deze aanbieders zullen ook betrokken worden bij het tarievenonderzoek, waarvan de uitkomsten eind maart 2018 worden verwacht.

"Door de gezamenlijke focus op een oplossing is het vertrouwen groot dat er passende tarieven vastgesteld kunnen worden", aldus de partijen in een gezamenlijk persbericht. Triversum-bestuurder Vincent Schouten en Jan Mesu, woordvoerder namens de regio Alkmaar, spreken hun vertrouwen uit: "Geen kind tussen wal en schip; dat is steeds ons gezamenlijke doel en daar spannen wij ons gezamenlijk voor in. Kinderen en gezinnen moeten altijd kunnen rekenen op goede hulp."

Kostprijs

Zorgaanbieders Triversum, GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan, Kenter Jeugdhulp en het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters in Noord Holland Noord West (De Koepel) trokken in oktober aan de bel. Zij stelden dat de gemeenten de tarieven eenzijdig hebben verlaagd, soms met 29 procent. De tarieven liggen onder de kostprijs en onder het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De organisaties weigerden om onder de kostprijs te werken, omdat dit volgens hen tot structurele tekorten en mogelijk zelfs faillissement zou leiden. 

De afgelopen tijd is er op meer plekken in het land verzet ontstaan tegen de tarieven voor jeugdhulp, onder meer in Dordrecht en Rotterdam. In een blog op Skipr.nl waarschuwde ook Veronique Esman, directeur van brancheorganisatie GGZ Nederland voor kaalslag in de gespecialiseerde jeugdhulp.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top