ACTUEEL

NZa legt 70.000 euro boete op aan Zorgkompas

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Zorgkompas BV een boete van 70.000 euro op omdat deze een fusie niet op tijd gemeld heeft. De zorgaanbieder is onderdeel van Zorggroep Alliade, dat de boete “onrechtvaardig en onevenredig hoog” noemt.

Eind 2015 nam Zorgkompas een bedrijfsonderdeel van een andere zorgaanbieder over, inclusief zeven medewerkers die voor 25 cliënten zorgden. "Eind 2015 hebben we hard gewerkt om de zorg voor de cliënten te behouden en ook de werkgelegenheid van de medewerkers", aldus Erik Kuik, voorzitter van de raad van bestuur van Alliade. "Dat een dergelijke kleine transactie moest worden gemeld bij de NZa is daarbij over het hoofd gezien. Toen we dat begin 2016 ontdekten, hebben we direct contact gezocht met de NZa."

Desondanks heeft de NZa een boete opgelegd. Zorgaanbieders moeten vooraf aan de zorgautoriteit melden als zij willen fuseren of direct betrokken zijn bij een overname. Zij mogen deze pas uitvoeren als de NZa oordeelt dat de procedure voor deze fusie correct is doorlopen.

Proportioneel

Met de boete wil de toezichthouder zorgaanbieders waarschuwen dat zij hun fusieplannen tijdig moeten melden. De NZa noemt de boete "proportioneel" en niet zo hoog dat de zorgverlening van de aanbieder in gevaar komt. Ook weegt de NZa mee dat de aanbieder de overtreding zelf alsnog gemeld heeft en volledig meegewerkt heeft met het onderzoek van de NZa.

Kuik is het daarmee niet eens: "Dit besluit vinden wij niet passen bij het beleid om de transparantie in de zorg te verbeteren. Instellingen moet je stimuleren om transparant te zijn. Om ze dan te beboeten als ze dat doen, vinden we niet het juiste signaal. Daarmee schrik je andere zorginstellingen juist af om uit eigener beweging zaken te melden. Daar is de zorg niet bij gebaat."

De boete van 70.000 euro voelt voor Alliade "onrechtvaardig en onevenredig hoog". Het betrof "een erg kleine overname" van cliënten en medewerkers. Volgens Alliade wordt vanuit het veld regelmatig aangegeven dat het moeten melden van dit soort kleine transacties tot "onnodige regeldruk" leidt. Daarvoor zou momenteel een wetswijziging in voorbereiding zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top