ACTUEEL

Zorggroep Apeldoorn stelt interim-bestuurder aan

Jan van den Bosch is per 1 januari 2018 aangesteld als interim-bestuurder van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, vooralsnog voor een periode van zes maanden. Hij vervangt Erwin Höppener, die vertrekt in verband met een verschil van inzicht tussen bestuur en topkader over het te voeren beleid.

Van den Bosch werkt al  jaren als interim-bestuurder en heeft daarin volgens de zorgorganisatie veel bestuurlijke ervaring opgedaan ook in de ouderenzorg. "Hij beschouwt zichzelf als analytisch sterk en ondernemend, hij werkt op basis van inzicht en overzicht en tegelijkertijd hecht hij waarde aan een goede intuïtie."

De raad van toezicht van Zorggroep Apeldoorn en omstreken zegt er alle vertrouwen in te hebben  met Van den Bosch "de juiste man op het juiste moment te hebben". "Het geeft extra vertrouwen omdat zowel het profiel alsook de opdracht voor de interim-bestuurder is vastgesteld in direct overleg met de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en het centraal management team (CMT). Op hoofdlijnen luidt zijn opdracht de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en de verdere doorontwikkeling van ZGA en omstreken."

Vertrek

Vorige maand maakte Höppener bekend eind 2017 te stoppen als voorzitter van de raad van bestuur van de zorgorganisatie. Hij heeft de functie dan een jaar bekleed. "Mijn streven is altijd geweest om van Zorggroep Apeldoorn en omstreken een toekomstbestendige organisatie te maken", zei Höppener destijds. "Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en het topkader.  De afgelopen periode ben ik tot de conclusie gekomen dat ik deze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet kan en wil dragen. In het belang van de organisatie en de doorontwikkeling daarvan heb ik daarom besloten om terug te treden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top