ACTUEEL

Fedde Scheele versterkt raad van commissarissen Menzis

De ledenraad van Menzis heeft Fedde Scheele benoemd als lid van de raad van commissarissen van de verzekeraar. Hij volgt hiermee Rein Zwierstra op, wiens zittingstermijn als commissaris op 1 januari 2018 is afgelopen.

Scheele is hoogleraar Innovatie zorg en onderwijs aan het VUmc en daarnaast onder meer voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs.

Peter van Lieshout, voorzitter van de rvc van Menzis, is blij met de komst van Fedde Scheele. "Door het vertrek van Rein Zwierstra ontstond er een vacature voor iemand met een vergelijkbaar profiel: achtergrond als medisch specialist, bestuurlijke ervaring en een brede kijk op en ervaring in het zorgveld. Met Fedde Scheele is een goede opvolger gevonden die met zijn kennis en ervaring van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de coöperatie Menzis."

De benoeming van Scheele door de ledenraad vond plaats op 18 december 2017. De ledenraad van Menzis bestaat uit 39 leden en is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben de benoeming  goedgekeurd. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top