HRM

'Extra geld verpleeghuispersoneel leidt tot leegroof ziekenhuis'

'Extra geld verpleeghuispersoneel leidt tot leegroof ziekenhuis'

Het geld dat de overheid beschikbaar stelt voor het aantrekken van extra personeel in verpleeghuizen, wordt onttrokken aan de curatieve zorg. De benodigde nieuwe verpleeghuismedewerkers zijn bovendien niet beschikbaar. Het gevolg is een 'leegroof' van de thuiszorg en ziekenhuizen, stelde bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Aartsen pleitte in zijn toespraak voor een integrale visie van het kabinet om de stijgende tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. "Het kabinet zou de middelen beter moeten verdelen en ook moeten kijken naar de samenhang tussen 'care' en 'cure', want de bijna 2 miljard euro die nu naar verpleeghuiszorg gaat, wordt gewoon overgeheveld vanuit de curatieve zorg", aldus Aartsen. "Bovendien moet dat geld worden besteed aan 20.000 nieuwe medewerkers, die er simpelweg niet zijn. Dat leidt tot leegroof van de thuiszorg en ziekenhuizen."

De tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en de toegenomen werkdruk zijn volgens Aartsen ook voelbaar in het UMCG, met name onder ok-assistenten, anesthesiemedewerkers, ic-, en andere verpleegkundigen. Om de problemen het hoofd te bieden wil het ziekenhuis investeren in de toekomst van verpleegkundige zorg, door meer op te leiden en ruimte te bieden voor 'ontwikkeling en creativiteit'.

Volgens DvhN gaf het UMCG in 2017 twintig miljoen euro minder uit dan verwacht, mede als gevolg van het tekort aan verplegend personeel en klinische ondersteuning. Het ziekenhuis kon minder zorg verlenen door het personeelstekort en moest onder meer bedden 'sluiten' op de intensive care. Ook de soepele invoering van het nieuwe elektronische patiëntendossier droeg bij aan de financiële meevaller.

Preventie

Naast investeren in de verpleegkundige beroepsgroep zet het UMCG in 2018 ook in op preventie. Zorgverzekeraar Menzis heeft een 'substantiële' financiële bijdrage beschikbaar gesteld om samen met het ziekenhuis bewezen preventieconcepten te ontwikkelen voor inwoners van Noord-Nederland. Aartsen: "Ik hoop dat er meer verstandige zorgverzekeraars zijn dit voorbeeld zullen volgen. Met de 170 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt voor preventie kunnen we die projecten uitrollen in heel Nederland en zelfs in Europa. En met de 80 miljoen voor biobanken krijgt de derde ronde van Lifelines concreet toekomst."

Ook bant het ziekenhuis roken uit binnen het gebouw en op het ziekenhuisterrein. In 2019 moet het UMCG rookvrij zijn, zo is het streven.

Innovatieprijzen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werden ook de UMCG Innovatieprijzen uitgereikt. De prijzen van maximaal 50 duizend euro zijn bedoeld voor het realiseren van vernieuwende ideeën gerelateerd aan het concept Healthy Ageing. Rick Pleijhuis kreeg de Innovatieprijs Zorg voor de ontwikkeling van FluidBalance, een product voor het nauwkeurig en digitaal bijhouden van de urineproductie van patiënten. Frank IJpma ontving de Innovatieprijs Onderzoek voor de kwaliteitsontwikkeling van een 3D-techniek voor bekkenreconstructie. De Innovatieprijs Onderwijs & Opleidingen ging naar Janniko Georgiadis voor de ontwikkeling van een online game voor anatomie-onderwijs. 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Nico

10 januari 2018

En waar is de integrale visie van het UMCG en andere zorginstellingen? Met elkaar het probleem laten ontstaan en vervolgens naar de overheid kijken? Kom op, bestuurders.

Peter Koopman

11 januari 2018

Als een jurist over “roof” spreekt, zal de leek aannemen dat hier sprake is van een misdrijf. Echter, de overheid ( wij allen samen en vertegenwoordigd ) heeft het recht om prioriteiten te stellen in de besteding van algemeen geld. Dit UMC is het blijkbaar niet eens met ons systeem. Dat mag in Nederland. Inzake de groei van uitgaven op het terrein van de gezondheidszorg is de huidige koers: beperkingen inzake curatieve zorg en opheffen van relatieve achterstand van de langdurige zorg. Daarbij geldt ook dat klinische zorgverlening een aanvulling behoort te zijn op zorg aan huis en dus hebben thuisverpleging en behandeling prioriteit. ”ziekenhuisverplaatste” zorg is dus de eventuele koers: geen “roof”, maar democratisch beleid!

GJ van Vorst

11 januari 2018

@PK: geen 'roof' inderdaad, maar veranderen van koers. De vraag is alleen of we hiermee wegsturen van de ene ramp en tegelijkertijd afstevenen op de volgende: toenemende 'nee'-verkoop in een ziekenhuis zoals UMCG vreest. Het probleem van te weinig personeel in de zorg is van alle tijden en het blijft dweilen met de kraan open totdat er een rigoreuze paradigm-shift optreedt hoe wij naar zorgvoorzieningen willen kijken. Zolang er economen aan het roer staan die zijn geschoold en opgegroeid in het kapitalistische scenariodenken, laat die shift nog wel even op zich wachten. Helaas....

Top