Tech

E-health-toepassing voor COPD-patiënt wordt breed beschikbaar

E-health-toepassing voor COPD-patiënt wordt breed beschikbaar

Steeds meer COPD-patiënten kunnen hun metingen thuis verrichten in plaats van hiervoor naar het ziekenhuis te gaan. De introductie van thuismetingen moet leiden tot minder spoed- en heropnames en lagere zorgkosten. Verzekeraar Menzis neemt het voortouw bij het maken van zogenoemde meerjarige shared-savings-afspraken met ziekenhuizen die deze vorm van zorg aanbieden. Ook andere verzekeraars haken steeds meer aan.

Ziekenhuizen Sionsberg, Martini Ziekenhuis, Isala, Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Slingeland, St. Anna ziekenhuis, MC Slotervaart, Rode Kruis Ziekenhuis, Westfriesgasthuis, St. Jansdal en Reinier Haga Groep zijn al gestart met de thuismetingen of staan op het punt ermee te beginnen. Ook laten de ziekenhuizen een onderzoek uitvoeren naar de effecten van de thuismetingen.

Proefprojecten rondom het thuis meten van COPD-waarden in onder meer het Slingeland Ziekenhuis, Isala, St. Annazorggroep en MC Slotervaart zijn een succes gebleken, aldus de betrokkenen. Zo zag het Slingeland het aantal heropnames met 28 procent afnemen sinds de introductie van COPD In Beeld, een dienst van zorgorganisatie Sensire en Slingeland waarin de thuismeetapp van zorginnovatiebedrijf FocusCura al langer wordt ingezet.

Shared savings

Om ziekenhuizen te stimuleren tot kostenbesparingen heeft verzekeraar Menzis voor de vergoeding van deze nieuwe vorm van COPD-zorg een meerjarencontract op basis van shared savings ontwikkeld, licht Joris van Eijck, directeur zorg van Menzis, toe. "Wordt op de zorgkosten een besparing gerealiseerd, dan profiteren zowel verzekeraar als ziekenhuis. Een eventuele budgetoverschrijding komt ook voor rekening van beide partijen."

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke financieringsconstructie moeten de ziekenhuizen thuismeten eerst volledig hebben geïmplementeerd, vervolgt Van Eijck. Menzis betaalt de kosten die het ziekenhuis moet maken, zoals voor meetapparatuur en de benodigde software. "De ziekenhuizen betalen die kosten terug met de besparingen die ze de komende jaren maken", aldus Van Eijck. "En is de besparing groter dan vijf procent, dan hoeven ze de investeringskosten niet terug te betalen."

Patiënt

Nederland telt momenteel ruim 600 duizend COPD-patiënten. Thuis meten biedt uitkomst voor een groot deel van die patiënten, meent Emiel Rolink, directeur van Long Alliantie Nederland (LAN). Ze hoeven dan niet meer speciaal naar het ziekenhuis te komen voor de meting. "Bovendien voorkomt het ook ziekenhuisopnames", zegt Rolink. "Een prachtige ontwikkeling."

Patiënten hoeven weliswaar minder vaak naar het ziekenhuis voor controles, er zijn wel meer controlemomenten. Als het thuismeetsysteem een verhoogd risico signaleert of als een patiënt vragen heeft over bepaalde meetresultaten, kan er direct contact worden gelegd via een videoverbinding. Op die manier kan een zorgverlener meteen medische ondersteuning leveren en kunnen ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Opnames

In Nederland zijn er jaarlijks 30 duizend ziekenhuisopnames voor COPD-longaanvallen, waarvan de helft heropnames. De Long Alliantie Nederland streeft in het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten naar een vermindering van het aantal ziekenhuisopnamedagen met 25 procent, met dezelfde of betere kwaliteit van leven van patiënten. Rolink: "Finland en pilotregio’s in Nederland hebben aangetoond dat dit mogelijk is door een systematische aanpak met veel aandacht voor de patiënt."

Menzis en FocusCura hebben de handen ineengeslagen om ziekenhuizen te stimuleren deze ambitie waar te maken. Zo hebben zij gezamenlijk een boek ontwikkeld met daarin kennis, ervaringen en een plan van aanpak hoe digitale COPD-zorg beschikbaar te maken. Het boek zullen zij donderdag aanbieden aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS.

Daan Dohmen, CEO van FocusCura: "De techniek is er. De vergoeding is er. En ook organisatorisch zijn we er klaar voor om de technologie breed op voorschrift van artsen en verpleegkundigen als medische interventie in te zetten. Daarmee zijn alle praktische drempels voor het invoeren van deze zorginnovatie verdwenen. Het enige dat we nog moeten doen om patiënten te laten profiteren, is in beweging komen. Samen met de Nederlandse ziekenhuizen maken we COPD-thuismeten landelijk beschikbaar."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top