ACTUEEL

Wetsvoorstel verruiming inzage medische dossiers ingediend

Minister Hugo de Jonge heeft een aantal wetsvoorstellen ingediend die de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer ruimte moeten geven om medische dossiers in te zien. De strekking is dat de IGJ meer mogelijkheden krijgt om haar toezichthoudende taken uit te voeren.

Het verzamelwetsvoorstel is op 31 januari ingediend. Het gaat onder andere om wijzigingen op de Geneesmiddelenwet, de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.

Toezicht

De IGJ heeft nu binnen een aantal wetten het recht om medische dossiers in te zien zonder dat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven, maar de Geneesmiddelenwet en de wetgeving over kunstmatige bevruchting vielen hier nog niet onder. Dat belemmert bijvoorbeeld het toezicht op het voorschrijven van medicijnen via internet of op het opvragen van gegevens door een donorkind.

Bestuursdwang

De Jonge wil dat de IGJ een last onder dwangsom kan opleggen aan partijen die niet meewerken aan dit inzagerecht. Ook wil hij de mogelijkheid bieden partijen te verplichten tot medewerking aan toezicht door de IGJ. Het is nu in sommige gevallen strafbaar om niet mee te werken, maar dat leidt niet automatisch tot de verplichting om dat wel te doen. Onder bestuursdwang moeten ze dan binnen een gestelde periode meewerken.

Daarnaast wil De Jonge partijen die de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal overtreden een boete kunnen opleggen tot maximaal 900.000 euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top