ACTUEEL

'Sommige organisaties hebben belang bij regelgekte'

'Sommige organisaties hebben belang bij regelgekte'

Voor de steeds omvangrijkere berg administratieve lastendruk in de zorg zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo hebben sommige organisaties belang bij veel regels, zoals toezichthouders en zorgverzekeraars. Ook speelt het wantrouwen jegens zorgverleners een rol.

Dit zegt Edwin Brugman, directeur van de VvAA, in het februarinummer van Skipr magazine. Zorgverzekeraars en toezichthouders kunnen zich positioneren door te wijzen op wat er beter kan in de sector. Zij hameren de afgelopen jaren dan ook op wat er mis gaat in de zorg in Nederland, die volgens Brugman juist van een heel hoog niveau is. "Maar door te pleiten voor betere zorg, suggereren toezichthouders en verzekeraars dat deze niet goed is."

Consultants en ICT-bedrijven hebben een financieel belang bij meer en ingewikkelde regels, zodat zij diensten en oplossingen kunnen aanbieden voor veel geld. Tegelijkertijd maken zij de problemen volgens Brugman groter: "Kijk eens naar de ICT: er zijn in feite twee grote leveranciers die vrijwel de hele ziekenhuismarkt bedienen, maar het lukt ze niet om de EPD’s van ziekenhuizen met elkaar te laten communiceren".

Wantrouwen

Wat volgens Brugman ook een rol speelt in de toenemende administratieve lastendruk is wantrouwen. "Natuurlijk moeten artsen verantwoording afleggen over hun handelen, maar het is inmiddels doorgeslagen." Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), vult aan: "Niemand maakt expres een medische fout. Protocollen vanuit de beroepsgroep zelf kunnen helpen de kans op fouten zoveel mogelijk tegen te gaan, meer regels helpen daar niet bij".

Zorgprofessionals zijn alle registraties en formulieren al langer zat, maar pas sinds kort lijkt het erop dat er echt actie tegen wordt ondernomen. De aanleiding is het manifest van vijftien huisartsen in het voorjaar van 2015, die onder de naam Het Roer Moet Om (HRMO) ageerden tegen “de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data”. Drie jaar later zijn zorgverleners, van de eerste lijn via de ggz tot de medisch specialisten, in schrapsessies gaan praten met onder andere zorgverzekeraars en toezichthouders, bij de VvAA in Utrecht. De concrete voorstellen die hieruit voortkomen, presenteert de VvAA aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in maart.

Het terugdringen van de regelgekte (dixit GGZ Nederland) is nodig zodat artsen meer tijd kunnen besteden aan de patiënt. Om hen hiertoe in staat te stellen, moet er dringend iets gebeuren, vindt VvAA-directeur Brugman. Hij pleit voor een gesprek over de mate van veiligheid of controle die de samenleving verwacht van de zorg. "Morgen artsen fouten maken? Of willen we dat de standaard defensive medicine wordt?" Met defensive medicine wordt bedoeld het aanbevelen van behandelingen die niet noodzakelijkerwijs de beste keuze voor de patiënt zijn, maar erop gericht zijn om artsen in te dekken tegen eventuele klachten.

Toekomst

Volgens Toosje Valkenburg, één van de initiatiefnemers van HRMO, is er een gesprek nodig over de onderliggende redenen voor de controledwang in de zorg. Dit gesprek moet vervolgens ook gaan over de toekomst van de huisartsengeneeskunde. HRMO en de VvAA willen hierover dit jaar nog een congres organiseren.

Lees het coververhaal over administratieve lasten in Skipr magazine 2/3, februari 2018.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

20 februari 2018

Alleen al het praten hierover en oorzaken verzinnen is verspilling!
Gewoon doen wat Rijnlands denkers betogen, en wat Lean is, en wat Wouter Hart betoogt, waarvan Jos de Blok, Josien Veris van RZZWN en vele andere voorbeelden zijn: denken alsof je opnieuw begint, vanuit je bedoeling, wat je patiënten nodig hebben. Alle rest is verspilling, ‘muda’, ‘waste’. Die ga je elke dag een beetje minder maken. Iedereen in je organisatie. Daarover ook in gesprek met al diegenen die je verspilling in stand willen houden omdat zij zelf niet zien dat het verspilling is. Zo simpel kan het zijn.

van Es

20 februari 2018

Grotendeel eens met Mauk. Daarnaast is het ophangen van administratieve last aan de zorgverzekeraars en de IGZ ook een hele beperkte kijk op het probleem. Elke organisatie brengt zijn eigen administratieve last met zich mee. En goed om met elkaar te toetsen wat nu zinnige adminstratie en wat niet. Idealiter gaan we meer richting uitkomsten van de zorg, dan dat het behalen van vinkjes als maatstaf van goede zorg wordt gezien.

H. Handlogten

20 februari 2018

Een goed stuk! Thema goed bedacht. Slaat de spijker op de kop. Je moet dit juist wel aan de kaak stellen Mauk. Keihard, dat is on-Nederlands, dat weet ik.
Elke dag worden artsen en patiënten er de dupe van. De Jossen, Jannen onder ons doen het hartstikke goed. Maar het spel zoals dat nu gespeeld wordt moet stoppen. Dat betekent ook dat de zorgpartijen gezamenlijk het initiatief moeten nemen. Maar ik vrees met groten vreze dat het weinig uithaalt.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

20 februari 2018

Dame/Heer Handlogten: dan was ik niet duidelijk.
Het moet absoluut aan de kaak gesteld worden en door veel meer dan nog gebeurt.
Wat ik bedoelde is dat ik er weinig in zie om oorzaken te gaan onderzoeken waarom organisaties verspillende bureaucratie in stand houden.
Qua duurzaamheid heeft helemaal niemand hier belang bij, want het levert hoogstens tijdelijk en korte termijn gewin op om geld te verdienen aan verspilling. Aangezien het verspilling blijft kunnen diegenen zich beter bezig gaan houden met waarde-toevoeging op de lange termijn. Als je die pet op zet, gaan de ogen alsnog open.

Marion Frissen

20 februari 2018

Graag pleit ik er voor om meer vertrouwen te hebben in elkaars beoordelingssystemen om zo dubbel werk te voorkomen. Afspraken hierover op landelijk niveau zouden zeker helpen.
Zie ook mijn blog “Controle is goed, vertrouwen is beter” uit 2016.
https://www.skipr.nl/blogs/id2557-controle-is-goed%2C-vertrouwen-is-beter.html

Corina

20 februari 2018

Wie o wie legt nu eens het juiste gewicht in de schaal?!

Aan de ene kant wordt er lekker geschrapt; aan de andere kant komt daar acuut weer een regel bij. Bijvoorbeeld in de terminale zorg: heb je het net – mondeling – voor elkaar dat zorgplannen na je dood niet meer relevant zijn; dat bewuste-keuze gesprekken inderdaad idioot zijn als je terminaal bent en krijg je gelijk dat het nogal bizar is dat je half gesedeerd nog 18 handtekeningen moeten plaatsen….

Komen er wel weer nieuwe regeltjes voor je indicatie!

Ook hier geen kanteling. Wie o wie legt nu eens het juiste gewicht in de schaal en zorgt voor de echte kentering?!

https://www.linkedin.com/pulse/niemand-maakt-expres-een-medische-fout-corina-blankenstijn/

Zorgverzekeraars Nederland

20 februari 2018

Waar haalt de heer Brugman vandaan dat zorgverzekeraars belang zouden hebben bij veel regeldruk? Graag een nadere uitleg!
En overigens: ook zorgverzekeraars vinden dat de zorg in ons land van heel hoge kwaliteit is. Maar dat wil toch niet zeggen dat we niet met elkaar aan verdere verbetering moeten blijven werken@

Gijs van Loef

20 februari 2018

@zorgverzekeraars & @vvaa : ik wil wel modereren tussen jullie.

Top