HRM

Tekort aan artsen maatschappij en gezondheid dreigt

De instroom in de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid (M&G) blijft achter bij de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Dat betekent dat er minder artsen worden opgeleid dan er naar verwachting nodig zijn. Om te voorkomen dat een tekort aan gekwalificeerde artsen ontstaat zijn veldpartijen in opdracht van het ministerie van VWS aan de slag gegaan met het verbeteren van de instroom.

Dit meldt de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

Een deel van de opleidingsplekken wordt gefinancierd door het ministerie van VWS omdat deze gerelateerd zijn aan de Wet Publieke Gezondheid. Het gaat om de opleidingen tot jeugdarts, medisch milieukundige, arts infectieziektenbestrijding en arts tuberculosebestrijding. Een nieuwe 'opleidingsinfrastructuur' moet de instroom van deze door VWS gefinancierde opleidingen verbeteren.

Er is onder meer besloten tot de oprichting van een stichting die, vergelijkbaar met de huisartsengeneeskunde, zorg gaat dragen voor het aannemen en plaatsen van de artsen in opleiding tot specialist (aios) bij opleidings- en stageverlenende instituten. Ook gaan ActiZ en GGD GOHR een programma ontwikkelen gericht op het verbeteren van het beroepsperspectief van professionals in de publieke gezondheidszorg. KAMG gaat in opdracht van VWS leidinggeven aan een programma dat de positie van het vak M&G moet verbeteren. Dit programma gaat naar verwachting in juni van start.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top