HRM

VGZ en vakbonden sluiten akkoord over cao en sociaal plan

VGZ en vakbonden sluiten akkoord over cao en sociaal plan

Verzekeraar VGZ en vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao en een sociaal plan. In de cao is een loonsverhoging van vier procent afgesproken voor medewerkers van VGZ. Het sociaal plan omvat een vernieuwde en toekomstbestendige vertrekregeling.

De cao heeft een looptijd van twee jaar en loopt daarmee tot 2020. Voor het sociaal plan is een looptijd van drie jaar afgesproken. "Dit is een akkoord dat voldoende zekerheid en perspectief voor onze medewerkers biedt", zegt Benno Siegert, directeur HR/FM van VGZ. "We zijn verheugd dat we in goed gesprek met de vakbonden eruit zijn gekomen."

Naast de loonsverhoging wordt het partnerverlof bij de geboorte van een kind verruimd naar drie weken. Ook krijgen medewerkers meer zelfbeschikking bij de besteding van pensioenpremie, bijvoorbeeld doordat zij een deel van hun pensioenpremie in de aflossing van hun hypotheek kunnen stoppen. Daarnaast komt er in drie jaar een persoonlijk opleidingsbudget van 1500 euro per medewerker beschikbaar.

Inge de Vries van De Unie zegt verheugd te zijn dat in goed overleg met VGZ nu een cao en een sociaal plan is afgesloten waar de leden van de vakorganisaties in ruime meerderheid mee akkoord zijn gegaan. De afspraken voor een persoonlijk opleidingsbudget, het loopbaanadvies en het persoonlijk ontwikkelingsplan zijn volgens De Vries goede voorbeelden van het inzetbaarheidsbeleid bij VGZ. "Medewerkers van VGZ realiseren zich dat zij in een snel veranderende markt werken waarin zij zich steeds moeten scholen en zich moeten ontwikkelen. Niets doen is geen optie wil je aan het werk blijven. Wat de vakorganisaties betreft is een goede eerste stap gedaan. In de volgende cao willen de vakorganisaties deze instrumenten verder uitbreiden."

Reorganisatie

Een eerdere versie van het akkoord werd door de vakbonden afgekeurd. Daarover was lang onderhandeld door de bonden met de werkgever, maar een kort na het akkoord aangekondigde reorganisatie zette kwaad bloed bij de medewerkers. Naast de sluiting van de VGZ-locatie in Heerlen wil de verzekeraar de komende drie jaar 100 miljoen euro besparen. De reorganisatie gaat banen kosten, maar onduidelijk is nog hoeveel.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top